Snart 2000 medlemmer i verneombud.no

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Verneombud.no er nå Norges største nettforum for verneombud. Og det blir stadig flere medlemmer.
I begynnelsen av desember hadde omkring 1600 registrert seg som medlem i Arbeidsmiljøsenterets nettforum verneombud.no. Leder for forumet, Geir Stave, regner med å passere medlem nummer 2000 i løpet av januar. Vedkommende kan vente seg en flott bokpremie, lover Stave. Nettforumet ble åpnet under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i september 2004 og er gratis å delta i. – Det har vært en jevn strøm av nye medlemmer siden da. I dag finnes det ingen oversikt over hvor mange verneombud det finnes i Norge, men et forsiktig anslag tilsier rundt 40.000. Vår ambisjon er på sikt å fange opp alle disse, sier Stave.

Aktiv dialog
Medlemmene av forumet får nyheter om arbeidsmiljø, kan delta i diskusjoner med andre verneombud på nettet og kan stille spørsmål som både andre medlemmer og konsulenter på Arbeidsmiljøsenteret svarer på. – Ofte sitter verneombud alene og har ingen å diskutere med. Forumet gir mulighet til å lufte tanker og ideer med andre i samme situasjon. Erfaringene til nå viser at et innlegg gjerne får fem-seks svar, forteller Stave. Han sier at forumet ikke har til hensikt å bli en interesseorganisasjon for verneombud, men det skal være rom for politisk aktuelle diskusjoner på nettsiden. Han håper også at offentlige organer kan se nytten i forumet. I fremtiden ser han for seg muligheten til å arrangere fylkesvise eller bransjevise samlinger av verneombud via forumet. Arbeidsmiljø nr. 8- 2005

Personvern og cookies