Småprat styrer arbeidet

(2000)

Småprat på arbeidsplassen er det limet som holder organisasjonen sammen. Det er til og med grunnlag for godt arbeidsresultat, i følge forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.
En stor fare med altfor høyt arbeidstempo er at samhold, tillit, relasjoner og et likestilt verdigrunnlag  forvitrer.   Det mener Gunnar Ekman, doktor i organisasjonsteori ved Handelshögskolan i Stockholm. I 1999 fikk han siviløkonomenes økonomipris for årets beste avhandling. Den var basert på studier av faktorer som styrer politiansattes arbeid.
– Småprat mellom arbeidskamerater fremmer læring.  Man deler hverandres erfaringer og får prate ut om hendelser, blir bekreftet av kolleger  og sveises  sammen, sier han og tillegger:
– Sjefer bør sette seg ned med sine medarbeidere og dele kaffepausene med dem. Det finns en overtro på arbeidsledelse med hjelp av formelle møter, overordnede mål, virksomhetsplaner og funksjonsbeskrivelser.
Pauser med småprat er nødvendig for å minske stressfaktorer. Samtidig er arbeidslivet blitt stadig mer spesialisert og sjefer vet stadig mindre om medarbeidernes arbeidsforhold. Det er usikkert om det finnes effektive metoder for å lede menneskers arbeid på avstand. Dette området er ennå ikke er utforsket, sier Gunnar Ekman.

(Kilde: Arbetsliv direkt)

Personvern og cookies