Småbedrifter mest utsatt

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Det er de små bedriftene innen bygg- og anleggsnæringen som er mest utsatt for skader og ulykker. Mange av disse bedriftene har også et høyt innslag av utenlandske arbeidstakere.

Til tross for mangeårig, iherdig innsats fra myndighetene representert ved Arbeidstilsynet, fagforeninger og næringens egne organisasjoner, holder ulykkestallene i bygg- og anleggsnæringen seg høye, selv om situasjonen er blitt noe bedre etter hvert.

Vil nå utlendingene
– Vi jobber målrettet med HMS, blant annet for å nå frem til mindre virksomheter. Det har vi gjort gjennom flere år, sier direktør Audun Lågøyr i Bygge­næringens Landsforening (BNL). Foreningen er svært oppmerksom på problemene som ikke er blitt mindre de siste årene på grunn av at det er kommet mange utenlandske aktører inn i bransjen. Mange av disse bedriftene er små og har ansatte som verken behersker norsk eller engelsk. – Vi har tatt i bruk andre virkemidler for å nå disse gruppene, blant annet visualisering av riktige arbeidsmetoder, opplyser Lågøyr. Ved bruk av visuelle hjelpemidler får vi gitt informasjon til ledere og arbeidstakere som ikke kan norsk.

Få organiserte
Utenlandske arbeidstakere i næringen kommer først og fremst fra Polen og de baltiske land. De fleste er ansatt i mindre firmaer, men en del jobber også i større virksomheter. ­Lågøyr mener det ikke er mulig si noe bastant om utenlandske arbeidstakeres forhold til helse, miljø og sikkerhet ut over at vi kanskje har større fokus på dette i Norge. Et stort problem for næring­en er at den lave organisasjonsgraden. Bare rundt 25 prosent av bedriftene i bransjen er organisert. Det er derfor en stor utfordring for BNL å nå de uorganiserte bedriftene og deres ansatte med informasjon om sikkerhet på arbeidsplassen. – Vi ser det derfor som viktig å samarbeide med myndighetene og alle andre aktører, slik som Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet, sier Audun Lågøyr, som er godt fornøyd med dette samarbeidet hittil.

Personvern og cookies