Små kommuner må samarbeide om brannvesen

(2011)

Små brannvesen sliter med å utføre lovpålagte oppgaver.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB sine tilsyn med 49 brannvesen viser at det gjennomgående er flere funn hos små brannvesen enn hos store. Mangler innenfor bemanning, kompetanse, forebygging samt risiko- og sårbarhetsanalyser er gjengangere hos små brannvesen, mens de større kommer markant bedre ut.

Les mer her

 

Personvern og cookies