Slutt for Ren Utvikling

Tekst: Turid Børtnes (2002)
1. juli er det kroken på døra for stiftelsen Ren Utvikling. Styret har besluttet å legge ned stiftelsen, etter at både departementet og arbeidsgiversiden har vist seg lunkne til fortsatt drift. Dermed er det slutt på ni års innsats for å «vaske» en heller grå og svart bransje ren gjennom en frivillig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.
Ren utvikling ble opprettet av Servicebedriftenes Landsforening (SBL) og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) i 1993 for å få en mer positiv utvikling innen en bransje som var preget av dårlige og usikre arbeidsforhold for de ansatte, usunne konkurranseforhold og mye svart arbeid.

Nye offentlige regler
Årsaken til at stiftelsen nå blir lagt ned er ikke at det ikke lenger er behov for å arbeide for mer ordnede forhold i bransjen, men at nye departementale regler for offentlige anskaffelser har skapt tvil om det er bruk for en slik godkjenningsordning lenger. Både Servicebedriftenes Landsforening og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har stilt seg lunkne til fortsatt drift. Arbeidsmandsforbundet derimot ønsker å fortsette driften. – Dette er trist, vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på at det vi gjør er nyttig og nødvendig. Vi må bare håpe at vi har klart å gjøre jobben vår, sier Irene Evjen. Hun er for tiden den eneste ansatte i stiftelsen. Både bemanningssituasjonen, sviktende økonomisk fundament og to motsatte syn på Ren Utviklings fortsatte eksistens i styret gjør det svært vanskelig å fortsette driften av en godkjenningsordning for bransjen.

– Konkurransevridende
AAD er blitt bedt om å vurdere flere forhold rundt fortsatt drift. I følge et nytt regelverk for offentlig innkjøp, blant annet av renholdstjenester, er det ikke lenger adgang for offentlige virksomheter til å legge vekt på om bedriften er godkjent av Ren Utvikling eller ikke. Departementet mener at en slik privat godkjenningsordning vil være konkurransevridende. De nye reglene krever i stedet en egenerklæring fra den aktuelle bedriften om helse, miljø og sikkerhet og en skatteattest. Dette gjør at en antar at en vesentlig del av grunnlaget for fortsatt drift av stiftelsen er falt bort, heter det i svaret fra AAD.

Grunnlaget falt bort
Ut i fra dette svaret mener styret for Ren Utvikling at det ikke lenger er grunnlag for å drive videre, siden offentlige virksomheter utgjør en vesentlig del av renholdsmarkedet. Dette fører også til at godkjenningsordningen vil være vesentlig mindre attraktiv for renholdsbedriftene. Mye av det økonomiske grunnlaget for stiftelsen har vært problematisk lenge fordi tvil om eksistensberettigelsen har ført til at flere av de godkjente bedriftene har meldt seg ut, blant annet noen av de største. SBL har oppfordret sine medlemmer til å vente med å betale for en godkjenning inntil det forelå en vurdering fra departementet. Ren Utvikling har vært selvfinansierende fra 2001 gjennom gebyrinntekter knyttet til godkjenningsordningen.

Personvern og cookies