Slurver med rutiner for farlig avfall

(2010)
Bygg- og anleggsbransjen slurver med rutiner for farlig avfall. Hver tredje virksomhet i bygg- og anleggsbransjen mangler skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall. Det viser resultatene fra forurensningsmyndighetenes kontroller av 150 virksomheter.
– Bygg- og anleggsbransjen må sørge for å ha gode rutiner for håndteringen av farlig avfall. Vi mener det er enkle tiltak som skal til for å bøte på situasjonen. Blant annet er det viktig at de blir bedre til å kildesortere avfall på byggeplassen, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).
Bygg- og anleggsbransjen skal ha oversikt over hvilke kjemikalier som inngår i byggeprosessen og i produktene som benyttes. De skal også ha et bevisst forhold til å bytte ut de mest skadelige kjemikaliene. Virksomhetene skal velge mer miljøvennlige alternative produkter eller metoder hvis det er mulig.

Personvern og cookies