Sluker jobben deg?

Tekst: Paul Norberg (2008)

Ja, skal vi tro Dagbladet, så er det et sant helvete å jobbe i Norge. Det er ikke lite folk som jobber utsettes for: Hodepine, søvnvansker, nakkesmerter og høyt blodtrykk var smurt utover hele forsiden 19. august i år.

Og ikke nok med det: Nesten 50 prosent må sløyfe lunsjen, jobbe overtid eller de tar arbeidet med seg hjem. Tidspresset går naturligvis på helsa løs. Slik Dagbladet vinkler oppslaget, som er basert på en rapport fra NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse), ville det beste sannsynligvis være å kutte ut jobben. Men da vil kanskje tabloidavisen slå inn en åpen dør som forteller at også arbeidsløshet fører til helseplager. Hvis hensikten er å finne problemer som kan males med bred penn over en forside, med det formål å selge flest mulig aviser, så er det alltid mulig å lese en rapport slik fanden leser Bibelen.

På en annen side, for å si det med Odd Børretzen; noen ganger er det ålreit … å være i jobb. For hva sier egentlig rapporten fra NOA? Først og fremst slår den fast at det ikke er noen dramatiske endringer i arbeidsmiljøet, men de endringene som fremheves viser en bedring de siste 10-15 årene.

  • Den ukentlige arbeidstiden er lav sammenliknet med andre land, og det er en tendens til ytterligere reduksjoner.
  • Arbeidslivet kjennetegnes av relativt høy fleksibilitet med hensyn til arbeidstid.
  •  Utviklingen har gått i positiv retning for en rekke psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.
  • Flere arbeidstakere får tilbakemeldinger fra sine ledere.
  • Flere rapporterer om gode muligheter til å utvikle seg faglig i jobben.
  • Forekomsten av tradisjonelle kjemiske og fysiske påvirkninger er nedadgående.
  • Færre arbeidstakere utsettes for ergonomiske belastninger.
  • En synkende andel av arbeidstakerne er utsatt for hudirriterende stoffer og forurenset luft.

Dette står faktisk i den samme rapporten som Dagbladet omtaler som «Jobben sluker deg». Er så alt fryd og gammen i arbeidslivet? Det er nok ikke så enkelt. NOA-rapporten viser også at 8 prosent befinner seg i en belastende arbeidssituasjon med høye krav, kombinert med liten kontroll over egen arbeidssituasjon og lav sosial støtte. I denne kategorien er det overvekt av kvinner; 64 prosent mot 36 prosent menn. Det er også et faktum at en av ti er ganske eller svært plaget av arbeidsrelaterte smerter i nakke og skuldre.

8 prosent utgjør et stort antall mennesker, og det må derfor jobbes kontinuerlig og skikkelig på alle arbeidsplasser for å redusere dette tallet ytterligere. Men materialet fra NOA viser i hovedsak en positiv tendens. Det har faktisk gått Dagbladet hus forbi.

Personvern og cookies