Slitesterk IA-avtale

(2012)
Avtalen om inkluderende arbeidsliv er omstridt og har vært utsatt for mange angrep. Men den er slitesterk, og ved et stort antall virksomheter er det blitt oppnådd gode resultater.  På Arbeidsmiljøkongressen 17.-19. oktober vil du få utdypende kunnskap om IA-avtalen.
På kongressens sesjon 7 vil tre foredragsholdere gjennomgå hva som skjer med bedrifter som bruker IA-avtalen aktivt. Seniorforsker Solveig Ose, SINTEF Helse i Trondheim er kanskje den som har mest kunnskap om IA-avtalen. Hun har ledet evalueringsarbeidet med IA-avtalen, og på Arbeidsmiljøkongressen vil hun orientere om de funnene som er gjort etter 11 år med IA-avtale.

Solide resultater
Mange virksomheter har gjort en formidabel jobb i sitt arbeid med å nå gode resultater. I store deler av norsk arbeidsliv jobbes det systematisk, og flere har greid å integrere IA-oppgavene i det daglige HMS-arbeidet, og intervjuer og spørreundersøkelser som er gjort i evalueringsarbeidet viser at IA-avtalen mange steder har bedret det interne samarbeidet og arbeidsmiljøet.
Men det er fortsatt store utfordringer; blant annet er det vanskelig å øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne (IA-avtalens delmål 2). I de nærmeste årene er det også nødvendig å ha enda sterkere fokus på forebygging av arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Sterke motsetninger
Arbeidsgiverorganisasjoner som Virke og NHO ønsker opprettelse av flere midlertidige stillinger for lettere å integrere funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Dette er blitt blankt avvist av regjeringen. På Arbeidsmiljøkongressen vil forsker Øystein Spjelkavik ved Arbeidsforskningsinstituttet ta for seg de dilemmaer som oppstår for å oppnå delmål 2 i IA-avtalen.
I denne sesjonen vil deltakerne også få møte prosjektleder Siren V. Johannessen fra Mandal kommune. Dette er en foregangskommune når det gjelder å innfri målene i IA-avtalen.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

Personvern og cookies