Slik tar du bedre vare på ørene

Tekst: Lars Aarønæs (2004)
Ingen yrkesskader er flere og dyrere enn dem som rammer ørene våre. Hvordan kan vi dempe støyen, beskytte oss bedre mot de høye lydene – og slik ta bedre vare på hørselen?

Hørselsskader topper statistikken over innmeldte, arbeidsrelaterte sykdommer. Årsaken er støy. Støyen rammer også dem som ikke har dårlig hørsel. I følge Statens forurensningstilsyn koster støy samfunnet nærmere 2,6 milliarder årlig, både på grunn av produksjons- og velferdstap. Reglene for støy i arbeidsmiljøforskriftene er klare nok: Det er helt bestemte, målbare grenser for hvor sterk støy du utsettes for på jobben. Men selv om arbeidstakerne i Norge er beskyttet gjennom arbeidsmiljøloven og dens strenge forskrifter, er larmskadet hørsel den mest utbredte yrkesskaden her til lands. Hvorfor?

Arbeidstakerne for sløve
Vi spurte informasjonskonsulent Rina Therese Svendsen i Hørselshemmedes Landsforbund. – Vår konklusjon er at arbeidsgiverne er ganske flinke. Mange av dem legger forholdene godt til rette for å unngå hørselsskader. Ofte er det arbeidstakerne sjøl som ikke er flinke nok til å benytte seg av den tilretteleggingen som finnes, mener hun. – Holdningen deres er: «Det skjer ikke meg». Da gidder ikke arbeidstakeren ha på seg hørselsvern. Kanskje føler vedkommende seg hemmet når han «tetter igjen» en sans. – Hvem er minst flinke til å forebygge støyskader? – Det er vanskelig å svare spesifikt. Men mange av dem som lar være å bruke verneutstyr, gjør det i de bransjene hvor det er et virkelig stort behov for det. Spesielt i ulike typer industri, både på land og offshore. Bønder og militære er også veldig utsatte grupper. Fellesnevneren er mennesker som i deler av arbeidsdagen risikerer å bli utsatt for kraftig maskinstøy. – Hva kan gjøres for å skåne dem? – Aller viktigst er det de kan gjøre sjøl. Det som framfor alt mangler, er en innarbeidet kultur hos arbeidstakerne for å ta vare på hørselsansen.

Synet vernes best
Svendsen mener hørselen kunne hatt godt å av bli omfavnet av den samme holdningen som mange nå har fått til synsvern. – Når det gjelder øynene, er folk blitt påpasselige. Det er nesten blitt en mote å beskytte synet best mulig. Det skulle vi ønske også begynte å gjelde ørene. Mørketallene er store når det gjelder hørselshemninger. Men tendensen er klar: Yngre og yngre mennesker blir hørselshemmet. Mange 50-åringer hører like dårlig som en 80-åring. – Summen av støy kan ha forsterket denne utviklingen. Vi utsettes for mye mer støy i samfunnet generelt. Går du da i et støyende arbeidsmiljø, blir den samlede belastningen for høy.

De to skyggene
Svendsen forteller at det er to skygger som følger med et støyende livsmiljø: Den ene er hørselshemmingene. Den andre er tinnitus – øresus. – Tinnitus henger ofte sammen med gjentatte støybelastninger. Vi regner med at minst 20.000 nordmenn har så kraftig øresus at de ikke fungerer skikkelig i samfunnet. Vi er ikke sikre på hvor store mørketallene egentlig er. Men vi er helt sikre på at tilstanden gir dem nedsatt livskvalitet.

Ikke bare din sak
Det er et stort «dessverre» ved hørselshemminger. Det er at de ikke kan helbredes, bare unngås. På den andre siden mener Hørselshemmedes Landsforbund at en hørselshemming ikke må få lov til å bli en personlig sak. – Det vi sier til arbeidstakere med hørselhemming er: Dette er ikke bare din sak! Det er for eksempel ikke bare er ditt ansvar at du ikke får med deg det som blir sagt! Rina Therese Svendsen legger vekt på at tillit fra overordnede og fra kolleger er nødvendig for at den hørselshemmede skal kunne beholde sine krevende og interessante arbeidsoppgaver. – En meningsfylt hverdag med gode kolleger gjør underverker, uansett om du hører godt eller dårlig. Du vokser som arbeidstaker og menneske ved å delta i det kollegiale arbeidsmiljøet, ved å være med i sosiale sammenhenger eller å ha tillitsverv i en fagforening. Derfor er vi opptatt av å vise arbeidsplassene at det er ganske enkelt å legge forholdene til rette. En hørselshemmet skal få fortsette å ta del i arbeidslivet. Dét budskapet vil vi at alle skal høre!

Personvern og cookies