Slik hører du bedre på jobben

(2004)

Er du tunghørt? Disse rådene fra Hørselshemmedes Landsforbund kan gjøre hverdagen lettere for både deg og kollegene dine.
1. Skaff deg et godt høreapparat. Å få tilpasset et godt fungerende høreapparat er første bud. Teknologien blir stadig bedre. 2. Sørg for at arbeidsgiveren legger opp teleslynge til både fast- og mobiltelefon, og på møterommene. Husk vedlikehold! 3. Det er en fordel å sitte i alenekontor, ikke i kontorlandskap. Slik unngår du støyen fra kolleger som prater sammen. 4. Det må være gode akustiske forhold på møterom, spiserom og i de andre oppholdsrommene på arbeidsplassen. Ellers henger ikke den tunghørte med. 5. Oversiktlige møterom med godt lys og ovale møtebord gjør det lettere for den tunghørte å lese av på munnen. Det er viktig at møtedeltakerne snakker en av gangen og at det legges inn pauser i møtene. Det bør komme skriftlige referater etterpå. 6. Ha en kollega som kjenner situasjonen din godt, og som for eksempel kan gi deg utdypninger av forhold som er diskutert på møtet. 7. Alle viktige jobbinstruksjoner skal være skriftlige. Det hindrer misforståelser for alle. 8. Ikke vær redd for å si fra om spesielle behov i forhold til omskolering og videreutdanning. 9. Vær åpen om hørselstapet! Åpenheten gir tillit fra arbeidsgiver, og kollegene inkluderer deg bedre i fellesskapet.
Personvern og cookies