Slik håndterer du konflikter på arbeidsplassen

Personer som sitter rundt et bord og snakker

Alle arbeidsplasser opplever konflikter fra tid til annen. I og med at det er umulig å sikre seg mot alle konflikter i fremtiden, er det viktig at både ledere, mellomledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, tillitsvalgte og ansatte i HR, HMS og personal har kompetanse til å møte og håndtere konflikter på en god måte. Det er i tillegg viktig at arbeidsplassen har gode rutiner for hvordan konflikten skal håndteres.

Opplever du konflikter på din arbeidsplass? Les mer om våre lærerike og nyttige kurs i konflikthåndtering her.

Konflikter på arbeidsplassen

Konflikter oppstår mennesker i mellom fordi vi er ulike, har ulike behov og foretrekker ulike løsninger. Alle mennesker vil også ha ulike forhold til hva som er å regne for en konflikt. Hva som regnes som en konflikt vil alltid variere og hvordan situasjonen håndteres vil ha stor innvirkning på omfanget.

Kilder til konflikt

For noen kan det oppleves som en stor belastning å få kritikk av en leder. Andre ville ha tatt den samme beskjeden som en konstruktiv tilbakemelding. Mer eller mindre personlige uoverensstemmelser mellom to kollegaer kan også oppleves som konfliktfylt både for de involverte og for andre. Også ryktespredning, sladder og mobbing kan føre til konflikter.

Et felles ansvar

Dersom det oppstår en konflikt mellom kollegaer eller mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er det til syvende og sist arbeidsgivers ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø. Det er imidlertid slik at alle involverte har et felles ansvar for å tilrettelegge for en løsning, og at arbeidstaker har ansvar for og plikt til å medvirke til at situasjonen oppklares på god måte.

Arbeidstakers plikter i slike situasjoner kalles medvirkningsplikt. Dette spesifiseres i arbeidsmiljøloven, hvor det er fastsatt at arbeidstaker «ikke kan forholde seg passiv når vedkommende får kjennskap til at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen».

Hvordan håndtere konflikter?

Når det oppstår en konflikt på arbeidsplassen, har måten den blir møtt på minst like stor betydning for arbeidsmiljøet og de involverte som konflikten selv. Hvordan vi som arbeidstakere og arbeidsgivere møter konflikten er derfor svært viktig.

Det finnes ingen enkle svar når det gjelder konflikter på arbeidsplassen. Alle situasjoner er unike og krever tilpasset behandling. Det viktigste din leder kan gjøre er å sørge for at dere har:

  • klare regler for oppførsel
  • nedskrevne rutiner for konflikthåndtering
  • klar rolle- og ansvarsfordeling

Det viktigste du kan gjøre er å:

  • prøve å løse konflikten du er en del av selv
  • dersom du ikke kan løse opp i den selv må du kontakte din leder
  • dersom leder ikke tar tak i konflikten må du kontakte ditt verneombud
  • melde fra til din leder, dersom du selv ikke er en del av konflikten

Hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem dersom det skulle oppstå en konflikt på din arbeidsplass, anbefaler vi deg å ta et kurs hos oss. Les mer om vårt dagskurs i konflikthåndtering her.

Vi tilbyr også rådgivning i forbindelse med konflikthåndtering. Les mer om våre rådgivningstjenester her.

Vi har også en mengde litteratur om tematikken det kan være lurt å lese seg opp på.

Kontakt oss i Arbeidsmiljøsenteret

Har du flere spørsmål angående konflikter eller konfliktforebygging på arbeidsplassen? Kontakt oss gjerne her for mer informasjon.

Vi kan også holde tilpassede kurs internt i din bedrift. For mer informasjon og et tilbud, kontakt oss på e-post kurs@arbeidsmiljo.no.

Personvern og cookies