Slik blir det nye Arbeidstilsynet

(2005)

De som ønsker kontakt med Arbeidstilsynet (AT) vil fra utgangen av 2006 måtte forholde seg til en helt annen geografisk inndeling enn dagens. Omstruktureringen innebærer langt større geografiske regioner, når sju regioner skal overta for de 11 distriktene som eksisterer i dag. I tillegg blir 17 nåværende kontorsteder lagt ned. Region 1 – hovedkontor i Oslo. Dekker Oslo, men har ingen avdelingskontorer. (Dette tilsvarer stort sett dagens 2. distrikt.) Region 2 – hovedkontor i Moss. Dekker Akershus og Østfold og får samt avdelingskontor i Lillestrøm. (Det tilsvarer i store trekk dagens 1. distrikt.) Region 3 – hovedkontor på Hamar. Dekker Buskerud, Oppland og Hedmark. Det blir avdelingskontor i Drammen, Gjøvik og Lillehammer. (Det tilsvarer nåværende 3. distrikt og det som var 4. distrikt for en del år siden, men som nå er deler av 5. distrikt.) Region 4 – hovedkontor i Skien. Dekker Vestfold, Telemark og Agder. Avdelingskontorer opprettes i Tønsberg og Kristiansand. (Det tilsvarer deler av nåværende 5. distrikt og 6. distrikt.) Region 5 – hovedkontor i Bergen. Dekker Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Avdelingskontorer kommer i Stavanger, Haugesund og Førde. (Denne regionen tilsvarer 7. og deler av 8. distrikt.) Region 6 – hovedkontor i Trondheim. Dekker Møre og Romsdal og Trøndelag. Direktoratet for arbeidstilsynet også skal lokaliseres i Trondheim. Det blir avdelingskontor i Ålesund og Kristiansund. (Denne regionen tilsvarer det meste av 9. distrikt samt 10. distrikt.) Region 7 – hovedkontor på Finnsnes. Dekker Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Det blir avdelingskontorer i Tromsø, Bodø, Alta, Sortland og Mosjøen. (Dette tilsvarer tidligere 11. og 12. distrikt. Tidligere 4. distrikt er gått inn i 5. distrikt, men Arbeidstilsynet har beholdt den gamle distriktsinndelingen, derfor har de et 12. distrikt i dag.)
Nedlegges:
Følgende kontorsteder vil bli nedlagt og ressursene overført til andre kontorer innen utgangen av 2006: Ski, Hønefoss, Kongsvinger, Fagernes, Otta, Tynset, Arendal, Lyngdal, Stord, Voss, Nordfjordeid, Steinkjer, Brønnøysund, Mo, Narvik, Harstad og Vadsø. Arbeidsmiljø nr.2 – 2005

Personvern og cookies