Slår sammen etater

Tekst: Morten Dahl (2001)

Regjeringen har bestemt å slå sammen Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE).

Ifølge statsråd Sylvia Brustad i Kommunal- og Regionaldepartementet skal sammenslåingen bidra til å utvikle en samlet, styrket og mer tidsaktuell tilsynsmyndighet.

Det offentlige skal forenkles. Flere etater er i gang, og nå er det altså klart at DBE og PE slås sammen. Den nye etaten skal etableres i Tønsberg, der DBE i dag holder til. Bakgrunnen for sammenslåingen er at regjeringen mener at de to etatene har til dels sammenfallende oppgaver på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Dette gjelder spesielt aktiviteter knyttet mot forebygging av branner. En mer rasjonell utnyttelse av de to etatenes ressurser i dette arbeidet, vil innebære en faglig styrking av så vel elsikkerhets- som brann- og eksplosjonsvernområdet. De nødvendige konkrete utredninger i forbindelse med overføringen skal være ferdig i løpet av første halvår i år, og selve oppgavene fra PE i Oslo til Tønsberg forutsettes å være gjennomført i 2002.

Personvern og cookies