Slår et slag for e-læring

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Arbeidsmiljøopplæring på nett er fleksibelt og interaktivt, hevder Carla Botten-Verboven, kompetansedirektør i Norsk Industri. 

– Vi har utviklet nettkursene våre på forespørsel fra bedrifter tilknyttet Norsk Industri, opplyste Botten-Verboven overfor deltakerne på Arbeidsmiljøsenterets dagskonferanse nylig.
Grunnkurset i helse, miljø og sikkerhet, består av en kombinasjon av to dager med nettbasert undervisning, en hjemmeoppgave og en avsluttende samling over to dager.

Nettverk på nett
E-læring (elektronisk læring) er ifølge Botten-Verboven fleksibel, kostnadseffektiv og bedriftstilpasset.
– Det er en god modell fordi opplæringen kan vinkles mot bedriftens egen hverdag, påpeker hun.
Nettbrukeren sitter alene og kommuniserer interaktivt med skjermen de to første dagene av kurset, men har via nettet mulighet til å opprette og delta i sosiale nettverk hvor deltakerne kan diskutere seg imellom. Deretter følger en hjemmeoppgave, og for å bøte på en eventuell ensomhetsfølelse, avsluttes kurset med en samling hvor kursdeltakerne møtes.
Små og mellomstore bedrifter tilbys regionale samlinger på tvers av bransjer, men med bransjetilpasninger. Store bedrifter tilbys interne samlinger for eksempel på tvers av avdelinger.

Krever egenmotivasjon
– Via e-læring har deltakerne alltid tilgang på innholdet i grunnkurset. Det gir fleksibilitet, sier Botten-Verboven.
Men selv om denne typen kurs er fleksible og har lave kostnader, byr de også på en del utfordringer. De krever egenmotivasjon, du sitter alene og har i utgangspunktet ingen å diskutere med, og du mister historiene og erfaringsutvekslingen med de andre deltakerne underveis.
– Det er derfor det er så viktig å kombinere e-læring med fysiske samlinger, understreker Botten-Verboven.

Norsk Industri samarbeider med Falck Nutec om å sette opp kurs rundt omkring i landet, og forholder seg til lovens og Hovedavtalens krav om 40 timer med HMS-opplæring. Opplæringen er forankret i hovedavtalen mellom LO og NHO. Kursene tilbys alle NHOs medlemsbedrifter. 

Personvern og cookies