Skriver under på kollegial omsorg

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Omsorgsavtaler har bidratt til økt trivsel og redusert sykefravær.

Ved Strandvejens Ældrecenter i Danmark har medarbeiderne inngått skriftlige omsorgsavtaler for å støtte hverandre. Ordningen har fungert i to år, og hverken ledelse eller medarbeidere vil unnvære avtalene som har bidratt til økt trivsel og redusert sykefravær, melder Magasinet Arbejdsmiljø.

Avtalen forplikter
Hver medarbeider velger seg to omsorgspersoner fra teamet. Avtalen forplikter omsorgspersonene til å bidra når livet eller arbeidet blir vanskelig å håndtere.
En av medarbeiderne, Linda Friss, forteller om støtten hun opplevde på arbeidsplassen da hun mistet sin datter.
– Man kan sige, at omsorgspersonerne er ens livline, når livet gør rigtig ondt. Det er en lettelse at kunne dele sin sorg med et andet menneske, som kender én godt. Man kan få sat ord på de inderste tanker og på den måde få hjælp til at bearbejde sine følelser.
Medarbeiderne bruker både av arbeidstiden og fritiden sin til å være omsorgsarbeider.

Gi oppmerksomhet og være til stede
Omsorgsavtalene skal primært ha fokus på og gjøre noe for dem som møter på arbeid hver dag. Det handler om å gi oppmerksomhet og være til stede for sine kolleger. Ordningen har også gitt mer arbeidsro til teamlederne. I og med at kollegene lytter til hverandre og støtter hverandre, behøver ikke  teamlederen involveres før det er behov for å ta beslutninger som angår selve arbeidet.
Ifølge ledelsen har avtalene allerede hatt en merkbar og positiv innflytelse på både  trivsel og sykefravær.


Les mer her

Personvern og cookies