Skoleelevers egenkontroll

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Prosjektet, som har pågått i en periode på tre år i Bamble i Telemark, har resultert i en HMS-perm som har vært prøvd ut gjennom et helt skoleår. Dette internkontrollsystemet er basert på samme metodikk som ligger til grunn for IK-systemet som benyttes i arbeidslivet, men det er elevene selv som bruker og vedlikeholder det.

Vellykket

Reidar Fosse, leder for prosjektet, forteller at utprøvingen av HMS-permen viser at elevene både forstår og bruker systemet uten at lærerne trenger å bruke mye tid på IK-arbeid generelt eller å følge opp elevene.

Elevenes arbeidsmiljø, både det fysiske og det psykososiale, blir kontrollert og utbedret etter et system som også er i tråd med de krav som stilles i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Systemet er utviklet på Langesund barneskole med to andre skoler som referanser.

– Egentlig var prosjektet ferdig nå, opplyser Fosse, men det gjenstår blant annet å lage et system for oppdatering av HMS-permen, oversette den til nynorsk og lage et forenklet HMS-hefte for 1.- 3. klasse. Permen må også godkjennes av Nasjonalt læremiddelsenter.

Fosse kommer derfor til å fortsette som leder for prosjektet i et halvt år til i halv stilling.

Billig HMS

Hensikten med prosjektet er å lage et system som kan brukes ved alle grunnskoler i landet, samt at det kan videreutvikles for å tilpasses videregående skoler.

– Prisen bør i hvert fall ikke være til hinder for slik spredning, hver klasse vil behøve en perm som vil koste ca 125 kroner, opplyser Fosse. Det er også planlagt å lage en liten videofilm på 12-15 minutter som skal følge permen. Den skal vise lærere og elever hvor enkelt systemet fungerer.

Edel Haukeland, direktør i grunnskoleavdelingen i Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet opplyser at prosjektets skjebne ikke er endelig avgjort. Hun vil ha politikerne på banen og håper at avgjørelsen blir tatt i løpet av mars, slik at prosjektet kan være klart til høsten.

Prosjektet er blitt etablert og finansiert i samarbeid med tre departement, prosessindustrien i Grenland, Gjensidige Forsikring, Bamble kommune og utdanningsdirektøren i Telemark.

Personvern og cookies