Skole på kongressen for første gang

Tekst: Vemund Jensen (2006)
Gudmund Hernes gir sitt syn på utviklingen av norsk skole når Arbeidsmiljøkongressen nå for første gang vier en hel sesjon til utviklingen av arbeidsmiljøet i norsk skole.
Den tidligere kirke- og undervisningsministeren står bak mange av de viktigste reformene i norsk skole, reformer som har vært særdeles omstridte. På kongressen i september gir professoren oss et blikk utenfra på utviklingen i skolen. Dette er første gang dette temaet vies en hel sesjon på kongressen. – Vi er opptatt av at slike spørsmål skal bli viktig i skoleverket. For det står ikke så bra til med arbeidsmiljøet for lærere, mange sliter med det psykososiale. Vold og trusler mot lærere er noen av problem­ene som har vært aktuelle den siste tiden, sier seniorrådgiver og advokat i Unio, Jon Olav Bjergene. Han sitter også i Arbeidsmiljøsenterets styre og i kongressens programkomité. Bjergene og Unio har vært ansvarlige for å sette sammen skolesesjonen og utenom Hernes står også skuespilleren Frode Rasmussen på programmet. Han gir et historisk riss av lærerrollen i litteratur­en fra scenen, så her kan man nok forvente smakebiter både fra «En glad gutt», «Gift» og «Jonas». Nestleder i Utdanningsforbundet, Per Aahlin, ser deretter på hvordan lærerrollen har endret seg og hvilke arbeidsmiljøutfordringer det har ført med seg. Den avsluttende debatten med representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, myndigheter og akademia, kan komme midt i en streik. – Det er store motsetninger her og mange varme poteter, så jeg forventer en het debatt, sier Bjergene. Les mer om Arbeidsmiljøkongressen på: www.arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies