Skole med HMS i fokus

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

På Eidsvoll videregående skole er det nulltoleranse for elever som stiller opp på verksteder og andre utsatte arbeidsplasser uten godkjent verneutstyr. Hver eneste klasse velger egne verneombud som går vernerunder før en ny arbeidsplass tas i bruk.  
– Vi vil både sørge for et trygt, ­sikkert og godt arbeidsmiljø for elever og personale ved skolen, og i tillegg bevisstgjøre elevene på et arbeidsliv med mange utfordringer på dette området, sier hovedverneombud for hele skolen, Bjørn Erik Hjort.

Velger 24 verneombud
Hjort tror at Eidsvoll videregående er en av svært få skoler i landet som har egne verneombud for elevene. Den er i hvert fall den eneste i Akershus. Skolen har en kombinasjon av yrkesfag og allmennfag fordelt med en halvpart av de til sammen 760 elevene på hver studieretning. I tillegg kommer litt over 100 lærere. Verneombudsordningen gjelder alle klasser på yrkesfaglig studieretning, slik som byggfag, mekaniske fag og helse- og sosialfag. Hver høst ved skolestart velger klassene sine verneombud, i år til sammen 24 stykker, som noen uker senere samles til HMS-kurs. – Dette er et teoretisk/praktisk kurs om HMS og arbeidsmiljøloven og hvordan vi vil at den skal praktiseres. For å fange interessen bruker vi mange praktiske eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Lærerne følger opp Hjort og kollega Leif Helberget, som er verneleder ved skolen ved siden av å være inspektør, er godt fornøyd med årets elevverneombud som har vist positiv interesse for oppgavene. – Vi har jobbet med dette i en ti års tid, nå synes jeg det er blitt en holdningsendring hos elevene, sier Hjort. Han og Helberget vil også gi ros til faglærerne som er veldig flinke til å følge opp helse, miljø og sikkerhet i undervisningen. Verneombudene går vernerunder på utsatte arbeidssteder der det brukes maskiner, stillaser eller forekommer andre forhold som kan føre til ulykker og skader. Ellers er mange elever flinke til å gi tilbakemeldinger på mangler, enten til faglæreren eller til HVO eller verneleder.

Nulltoleranse
Den omfattende satsingen på arbeidsmiljø har ført til færre ulykker ved skolen. – Vi har ikke statistikk for andre skoler som vi kan sammenligne oss med, men vi har få ulykker og er ganske sikre på at det er en sammenheng med skolens satsing på området. Målet er så få ulykker som mulig. Skolen har nulltoleranse for elever som ikke bruker pålagt verneutstyr. – Hvis en elev har glemt igjen hjelmen sin eller verneskoene, er det ikke snakk om å gi et unntak for den ene gangens skyld, eleven blir tatt ut av undervisningen. Vi er også svært nøye med at faglærerne gjør det samme, sier Helberget. Det er derfor egne kurs for lærerne i HMS. Skolen skal foreberede elevene til arbeidslivet, og de skal vite hvilke krav som stilles til arbeidstakerne. Elevene skal ut i praksis, og på arbeidsplasser som er godt organisert er forholdene som de skal være, men det kan oppstå et dilemma hvis noen av elevene havner på arbeidsplasser der de ikke er så nøye med sikkerheten.

Lavere sykefravær
– Vi må derfor være grundige på dette området, som skole må vi ligge i forkant, mener de to. De kjenner til arbeidsplasser der de ansatte kan få bøter på mange tusen kroner hvis de stiller på jobb uten pålagt verneutstyr. – En skadet arbeidstaker koster penger, både for arbeidsgiveren og samfunnet. Vi kan blant annet være med på å bidra til et lavere sykefravær ved å utdanne arbeidstakere som er bevisste på hvordan de skal unngå ulykker og skader, sier Hjort. Som hovedverneombud berømmer han ledelsen ved skolen som prioriterer HMS så høyt. Det totale arbeidsmiljøet dreier seg om både elever og lærere. Arbeidsmiljø har vært en bevisst strategi ved skolen siden han selv ble HVO for ti år siden. 

Personvern og cookies