Skjerpet rutinene

(2005)

– Vi hadde et tilsynsbesøk på anlegget i begynnelsen av januar, da påpekte vi flere mangler, blant annet i HMS-planen når det gjaldt samordning, sier inspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet 2. distrikt. – De fysiske manglende ble kjapt rettet, og vi har fått brev om at de kommer til å innskjerpe rutinene. Det gjelder både Statsbygg og Veidekke. Granerød mener det er viktig å få gode rutiner og holdninger tidlig i prosessen på et så stort anlegg som dette. Nå er det ganske oversiktlig der, men når det blir langt flere aktører, blir det mye vanskeligere. Nå begynner snart også de virkelig risikoutsatte operasjonene med mye arbeid og tunge løft i stor høyde, det er da alvorlige ulykker kan skje. Ulykkestallene for bygg- og anleggsbransjen har tradisjonelt ligget svært høyt, men de siste årene har det vært en reduksjon. – Vi vet ikke om det har direkte med Arbeidstilsynets innsats å gjøre, men vi kan kanskje ta noe av æren. Uansett er det viktig å holde aktiviteten oppe på dette området.

Personvern og cookies