Skjerp dere, karer!

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Bare 13 prosent av lederne knyttet til byggeprosjekter i byggenæringen er kvinner. I styrene står det ikke bedre til, kvinneandelen er 12 prosent.

De fleste ledere tror ikke økt kvinneandel vil ha noen særlig positiv effekt på nytenkning, effektivitet og faglig utvikling i byggebransjen.
Dette viser en fersk kartlegging av kvinnelige ledere i byggenæringen, foretatt av Fafo på oppdrag fra Byggekostnadsprogrammet. Undersøkelsen omfattet også spørsmål om effekten av økt andel kvinnelige ansatte for arbeidsmiljø, effektivitet, innovasjon og faglige forhold.

Kaffe og vafler
– Svarene vi fikk om holdninger til økt kvinneandel sier en god del om årsaken til at situasjonen ikke er bedre enn den er. Vi antar at svarene reflekterer ledelsens synspunkter. Vesentlige forbedringer krever aktivt og dynamisk lederskap som kan skape kultur for kontinuerlig læring. Manglende toleranse og vilje til å godta annerledes tenkende vitner om begrensninger som hemmer en nødvendig utvikling, sier programleder i Byggekostnadsprogrammet, Egil Skavang.
– Kartleggingen forteller mye om de utfordringene Byggekostnadsprogrammet står overfor når det gjelder et av programmets tre hovedområder; å forbedre ledelsen og holdningene i næringen. Skal en være tøff, sier undersøkelsen at næringen er dårlig på å tenke nytt, endre seg og skaffe seg andre holdninger.
Dette bekrefter behovet for Byggekostnadsprogrammet og et arbeid i fellesskap for å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig BAE-næring. Ett viktig mål er å øke kvinneandelen i næringen med 30 prosent i løpet av en fem år. Dette er satt som en indikator på at næringen er i stand til å fornye seg.
Skavang får støtte av sivilingeniør Siri Hustad i Norconsult som peker på at det eneste lederne i undersøkelsen trodde ville bli bedre med flere kvinner i næringen, var arbeidsmiljøet.
– Da tenkte de kanskje på kaffekoking og vaffelsteking, sier Hustad litt oppgitt.

Mange utfordringer
Egil Skavang viser til at mange områder i næringen har et stort forbedringspotensial.
– Prosjektprosessene preges ofte av mangel på samarbeid og felles mål. Byggebransjen sliter med eget omdømme, og evne til å kommunisere både internt og med kundene. Slikt gjør ikke kvinnerekrutteringen lettere. Det er også et for høyt konfliktnivå både mellom virksomhetene og overfor kundene. Vi behøver større profesjonalitet og sterkere vekt på ansvar gjennom alle byggeledd. Skavang og Hustad er ikke i tvil om at økt kvinneandel i næringen vil ha positiv innvirkning på mange av disse utfordringene. Bedre kommunikasjon og mer empati vil medvirke til løsninger i stedet for konflikter.
Skal kvinneandelen økes, må næringen fremstå som mer attraktiv for kvinner og det gjør den ikke med de holdningene som ble avslørt i Fafo-undersøkelsen.

Personvern og cookies