Skivebom om graviditet

Tekst: Beate Gangås (2007)

 

Mitt krav om et eksplisitt spørreforbud om graviditet og familieplanlegging vil gjøre kjørereglene under jobbintervju klarere. 

I sommer tok jeg til orde for et eksplisitt forbud mot å spørre om graviditet. På nettsidene til tidsskriftet Arbeidsmiljø påstår advokatene Ole Kristian Olsby og Runar Homble at et slikt forbud allerede eksisterer og at mitt utspill skaper uklarhet. De tar dessverre feil. Det er loven som er uklar. Den inneholder bare et mulig forbud som i praksis ikke kan håndheves. Olsby og Homble påstår ganske korrekt at arbeidsmiljøloven forbyr innhenting av helseopplysninger. Men om denne bestemmelsen gjelder graviditet er uprøvd, og den vil uansett ikke gjelde ved spørsmål om familieplanlegging. Korrekt er det også at diskrimineringsvernet i likestillingsloven beskytter gravide. Men det er uklart om loven kan tolkes å innebære et spørreforbud. Dette er langt fra godt nok.

Trenger et uttrykkelig forbud
Henvendelser til ombudet viser at mange lurer på om de er forpliktet til å fortelle om graviditet og familieplanlegging under jobbintervjuet. Et uklart forbud gir rom for egne tolkninger, og enkelte arbeidsgivere synes spørsmål om familieforøkelse er legitime. Dagens uklarhet gjør det lettere for arbeidsgivere å spørre om graviditet, noe som i praksis svekker diskrimineringsvernet. Dette stiller mange kvinnelige arbeidssøkere i en vanskelig situasjon under jobbintervjuet. Nettopp derfor trenger vi et uttrykkelig forbud. Som jeg foreslo i sommer, skal ikke et forbud bare gjelde spørsmål om graviditet under intervjuet, men også planlagte ­graviditeter. Ellers blir ikke diskriminer­ingsvernet tilstrekkelig. Dessuten er et spørreforbud poengløst når magen er godt synlig; og det er den store deler av svangerskapet. Skal forbudet ha noen effekt, må det også gjelde planlagte graviditeter. Som Olsby og Homble påpekte, håndhever ingen offentlig myndighet arbeidsmiljølovens regler om innhenting av helseopplysninger. Dermed slipper arbeidsgivere som bryter denne bestemmelsen unna. Få, om noen, orker å ta kostnadene og belastningen med å gå til domstolene med en så uklar rettstilstand i ryggen. Et tindrende klart forbud bør være uproblematisk for alle som ønsker å beskytte kvinner mot diskriminering på grunn av graviditet.

Personvern og cookies