Skipsverft med HMS-fokus

Tekst: Morten Dahl (2000)

Økt satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS) ga økt inntjening gjennom blant annet reduksjon i sykefraværet og skadefrekvens. Det viser en undersøkelse gjort i tre verft.

Det er Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) som står bak undersøkelsen, som samtidig viser at dersom HMS-arbeidet strander, blir tendensen raskt negativ. Både sykefravær og skadefrekvens stiger dersom HMS-arbeidet opphører, slik noen av bedriftene opplevde da TBL-prosjektet sluttet.

Likevel er resultatene fra HMS-prosjektet ganske entydige: Systematisk HMS-arbeid hvor hele organisasjonen er med – inkludert øverste leder –  er den viktigste faktoren for å bedre HMS-resultatene. Verftene som deltok i undersøkelsen stilte høyere krav til HMS-standarden i egen virksomhet enn det myndighetene gjør gjennom IK-forskriften.

Ved Ulstein Verft AS (850 ansatte) ble det oppnådd svært gode resultater ved økt fokusering på HMS. Det ble tatt sikte på å heve HMS-standarden ved å drive særskilt opplæring av hver enkelt medarbeider, og parallelt med dette fikk prosjektet en tett HMS-oppfølging. Verftet oppnådde en reduksjon i antall uønskede hendelser og fravær. I tillegg ble det konstatert økt produktivitet og bedret kvalitet innenfor skipsbyggingen. Antall yrkesskader gikk betydelig ned i prosjektperioden.

Også ved de to andre verftene – Laksevåg Verft AS med om lag 280 ansatte og Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS/Kvina Verft AS med 300 ansatte – ble det oppnådd en betydelig reduksjon i sykefraværet og i antall småskader.

Prosjektet ble støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Personvern og cookies