Skaper blest om NAV-tjenester

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Mange arbeidsgivere er ukjente med hvilke tjenester Arbeids- og velferdsetaten, NAV, kan bistå dem med. – Vi har tatt dette på alvor og jobber nå med flere markeds­føringstiltak, sier Tone E. Andersen, leder for NAV Gran.
– Vi må ikke være redde for å synes, fastslår Tone E. Andersen. Derfor er NAV Gran flinke til å benytte seg av ulike fora og ha en tett kopling opp mot arbeidsgiverne i kommunen. – I tillegg har vi knyttet kontakter med arbeidsgivere i Nittedal, Skedsmo og Hønefoss. NAV Gran har vektlagt å arbeide med følgende tre primærgrupper: yrkeshemmede, fremmedspråklige og langtidsledige. – Vi har oppnådd gode resultater for gruppen vår av yrkeshemmede, 54 prosent av dem er i fast jobb, forteller Andersen.

Jobbmesser
NAV Gran arrangerer jobbmesser hver 14. dag. På messene har bedriftene egne representanter som er ute etter å rekruttere arbeidskraft, og som bidrar med tips i tilknytning til jobbsøkerprosessen: hvordan skreddersy en søknad, skrive en CV og forberede seg til et jobbintervju. Innovasjon Norge har også deltatt for å informere om hva som skal til for å starte egen bedrift. Andersen forteller at oppslutningen har vært stor med fulle møterom på alle messene. Arbeidssøkere mener jobbmesser er nyttige for å få oversikt over arbeidsmarkedet. NAV Gran annonserer i lokalavisene, og får ofte redaksjonell omtale både i forkant og etterkant av arrangementene. I tillegg benytter de de kommunale nettstedene til å informere om ulike aktiviteter. Hjemme­siden til OPUS (Voksenopplæring i Oppland) er også en nyttig informasjonskanal. NAV Gran har videre satset på regionalt samarbeid: NAV arbeid, NAV trygd og Hadeland Produkter – HAPRO har gått sammen om å bistå personer som trenger ekstra oppfølging når det gjelder å skaffe seg jobb, informerer Andersen. «Jobbklubb» er et tre ukers kurs i jobbsøking som NAV Gran tilbyr. – Målet er å motivere deltakerne til å søke jobb, melder Tone E. Andersen.

Personvern og cookies