Skap et godt arbeidsliv

(2012)
Er det mulig å organisere seg til et godt arbeidsliv? Det skal tre dyktige foredragsholdere på Arbeidsmiljøkongressens sesjon 8 forsøke å svare på ut fra høyst ulike innfallsvinkler.
I 2011 ble det avdekket at en rekke helseinstitusjoner drev med ulovlig bruk overtid. Det startet med avsløringer av det private selskapet Adecco, som førte til en voldsom medieoppmerksomhet, og kulminerte med at Arbeidstilsynet anmeldte Trondheim kommune for hele 26.100 brudd på arbeidsmiljøloven. Det var helse- og omsorgssituasjonen som var i fokus.
Mange ledere innen helsesektoren har fortalt at årsaken til unormalt høyt overtidsbruk er at grunnbemanningen er for lav, samtidig som kravene til institusjonene er blitt høyere.
På Arbeidsmiljøkongressen vil enhetsleder Nina Bjørke ved Vågsbygdtunet sykehjem i Kristiansand fortelle om hvordan økt grunnbemanning førte til bedre arbeidsforhold og lavere sykefravær. Riktig bemanning er en viktig del av arbeidsorganiseringen, og dette vil Nina Bjørke utdype på bakgrunn av sitt ståsted som enhetsleder.

Hvis meg ditt kontor…
Arkitektpsykolog Oddvar Skjæveland har et annet utgangspunkt for arbeidsorganisering. Han legger vekt på hvordan mennesker skal kunne fungere i samspill med miljøet. Skjæveland er blant annet opptatt av konfliktene mellom de som sverger til cellekontorer og de som helst vil ha åpne landskap. Kortversjonen er at åpne løsninger symboliserer ambisjoner på vegne av organisasjoner. Cellekontor signaliserer ambisjoner på vegne av individet.
– Åpne løsninger virker positivt inn på samspillet i en bedrift. En får følelsen av sosial tilhørighet, og det gir psykologisk stimulans, sier Skjæveland. Ifølge arkitektpsykologen er imidlertid det aller viktigste i en slik prosess at de ansatte blir hørt.

Arbeidstilsynets dilemma
Arbeidstilsynets direktør, Ingrid Finboe Svendsen, styrets landets viktigste etat for å sikre et mest mulig sikkert og godt arbeidsliv. Organisering av arbeidsplassene er en sentral del av Arbeidstilsynets arbeidsoppgaver, og på Arbeidsmiljøkongressen vil Ingrid Finboe Svendsen drøfte hvordan det er å jobbe i grenseland mellom en kontrollør- og veilederfunksjon.
Alle som opptatt av en god arbeidsorganisering bør sikre seg en plass på sesjon 8 på Arbeidsmiljøkongressen torsdag 18. oktober.

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55 55 93 00.

Personvern og cookies