Skal vurdere arbeidsplassen

Tekst: Morten Dahl (2001)

Som et tiltak for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb tilbyr nå trygdeetaten å stille fysioterapeut på arbeidsplassen for å se om det er de fysiske arbeidsforholdene som er årsak til at folk blir sykmeldte.

Tilbudet om arbeidsplassvurdering gjelder alle sykmeldte. Fysioterapeuten som skal vurdere arbeidsplassene er håndplukket av Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF) og Rikstrygdeverket (RTV). Alle henvendelser om en arbeidsplassvurdering av fysioterapeut, må skje via trygdekontoret. I tillegg til at den enkelte sykmeldte selv kan ta initiativ til en arbeidsplassvurdering, kan også arbeidsgiver gjøre dette – aller helst i samarbeid med den sykmeldte.

– Arbeidsplassvurdering blir dermed et tilbud i bedriftens sykefraværsarbeid, sier rådgiver Kari Paulsen i Rikstrygdeverket.

 

Liste

Fylkestrygdekontoret skal ha en liste med fysioterapeuter som har kompetanse på bedriftshelsetjeneste, som kan gå inn og ta slike jobber. Denne skal kobles inn for å se om arbeidsforholdene til den sykmeldte kan endres slik at belastningene blir mindre. Selve vurderingen og utredningen er det trygdekontoret som betaler, men endringene som skal iverksettes må arbeidsgiver betale.

Ordningen med arbeidsplassvurdering gjelder bedrifter som ikke er knyttet til bedriftshelsetjeneste (BHT), og arbeidstaker må ha en legeerklæring på at plagen er av en slik art at det er nødvendig med endringer på arbeidsplassen.

– Den sykmeldte gjør avtale direkte med fysioterapeuten om funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. Likeledes har den sykmeldte ansvar for avtale med og informasjon til arbeidsgiveren, og for eventuell kontakt med tillitsvalgt eller verneombud., sier Paulsen.

Fysioterapeuter som er interessert i å være med på trygdekontorenes arbeidsplassvurderingslister, må melde sin interesse til trygdeetaten.

– Det ligger klare og strenge kompetansekrav til hvem som skal kunne foreta slike vurderinger, sier Paulsen.

Skolering av fysioterapeuter har startet opp i regi av Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF). Kurset skal gå over to dager, og ett av hovedtemaene blir trygdemedisin.

Personvern og cookies