Skal varsle om mobbing

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Etter at den nye arbeidsmiljøloven trådte i kraft ved årsskiftet er det blitt straffbart å unnlate å si fra om mobbing på arbeidsplassen.

Det er bestemmelsen om arbeidstakers medvirkningsplikt i loven som har fått en tilføyelse om at arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Dette innebærer at arbeidstakere som stilltiende ser på at kolleger eller overordnede blir utsatt for seksuell trakassering eller mobbing, kan bli bøtelagt. Arbeidstilsynet er kjent med flere svært alvorlige mobbesaker som har fått utvikle seg til tross for at mobbingen har vært kjent av flere. Men juridisk rådgiver Hans Haavind i Direktoratet for arbeidstilsynet sier til radiokanalen P4 at det skal mye til før vitner til mobbing blir straffeansvarlige. Da vil det dreie seg om systematisk og gjentatt plaging over lengre tid. Det må også være helt tydelig for vitnene at dette er mobbing og ikke fleip eller erting. Siden det i over halvparten av mobbetilfellene faktisk er sjefen eller nærmeste leder som er mobberen, er det helt avgjørende at det er andre enn nærmeste overordnede som skal varsles om mobbing eller gripe inn i en slik situasjon. Loven trekker inn verneombudet i tillegg til arbeidsgiver. Klare rutiner og regler for hvem som skal varsles ved beskyldninger om mobbing kan være avgjørende for at mobbingen lar seg stoppe. Arbeidsmiljø nr. 1 – 2006

Personvern og cookies