Skal være CE-merket

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Alt personlig verneutstyr, også vernesko og annet fottøy, skal være CE-merket for at det skal være lov å selge det. CE-merkingen, som omfatter alle land i EØS-området, er en form for garanti for at et produkt oppfyller visse sikkerhetskrav. 

CE-merking dreier seg om krav myndighetene stiller til de forskjellige produktene, men en slik merking sier ikke noe om skoene er gode å gå med eller holdbare i bruk. Merkingen angir om myndighetenes standarder er fulgt. Det kan for eksempel være beskyttelse mot skarpe gjenstander, slik som spikertrampsåle, beskyttelse mot elektrisitet, varme eller om skoene har tilfredsstillende tåvernhette.

Arbeidstilsynets ansvar
Arbeidstilsynet (AT) skal kontrollere om det selges produkter som ikke er CE-merket eller har slik merking uten å fylle myndig­hetenes krav. Sjefingeniør Einar Larsson i Arbeidstilsynet Indre Østland bekrefter at dette blant annet innebærer å stoppe produkter som er i strid med regelverket. – Det finnes utstyr som ikke er godkjent. Hvis vi har konkrete opplysninger, forfølger vi forholdet og stopper produktene før de kommer ut på markedet, opplyser Larsson. I slike tilfeller tar AT kontakt med importøren eller produsenten dersom skoene er norskprodusert. De plikter å dokumentere at skoene oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder innen EØS.

Komplisert
For noen år siden hadde Arbeidstilsynet flere aksjoner i forhold til personlig verneutstyr og merking. Larsson ser ikke bort i fra at det kan bli aktuelt å gjøre noe lignende igjen, særlig siden det foregår en del direkte import fra såkalte tredjeland som står utenfor EU og følgelig ikke er bundet av EUs bestemmelser. Uansett plikter importører og alle som selger personlig verneutstyr, slik som vernesko, å sette seg inn i gjeldende bestemmelser og følge dem. Larsson tror at den beste overvåkingsinstansen på dette området er bransje­foreningene. De er flinke til å passe på at produkter som er ulovlige å selge, ikke havner i butikkhyllene. Prosedyren som skal følges før et nytt produkt kan bli CE-merket, er svært omfattende. En rekke standarder skal følges, avhengig av hva slags produkt det dreier seg om. Bare for gruppen vernefottøy og leggbeskyttere er 17 standarder vedtatt eller under utvikling. CE-merking gjelder en lang rekke ­forskjellige produkter foruten personlig verneutstyr, slik som medisinsk utstyr, maskiner, leketøy og byggevarer.

Personvern og cookies