Skal utrede medbestemmelse

Tekst: Paul Norberg (2009)

Regionaldirektør Ida Munkeby, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, er utnevnt til leder av et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå regelverket for medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. 

Medbestemmelsesutvalget, som regjeringen oppnevnte i statsråd fredag 27. februar, skal gjennomgå og vurdere gjeldende medbestemmelsesordninger i dagens arbeidsliv.

Utvalget skal:
· Beskrive utviklingen av de ulike medbestemmelsesordningene.
· Vurdere hvordan dagens ulike lovbestemte medbestemmelsesordninger fungerer i praksis.
· Ordningene skal vurderes hver for seg og i sammenheng, herunder kartlegge hvilke saker som behandles i hvilke fora.
· Vurdere verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets mulige rolle og ansvar i forhold til det ytre miljø.
· Vurdere samt prioritere på hvilket/hvilke område/områder det eventuelt er behov for videreutvikling av de ulike medbestemmelsesordningene for et fremtidig arbeidsliv.
·På bakgrunn av sitt arbeid fremme eventuelle lovforslag og/eller andre tiltak.

Utvalget skal utrede økonomiske og administrative og andre vesentlige konsekvenser av eventuelle forslag, og minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk innen vedkommende område.
Utvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 1. mars 2010.

Utvalgets medlemmer:
Ida Munkeby, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, sosiolog, Trondheim
Inger Marie Hagen, forsker, Oslo (nøytralt medlem)
Tore Nilssen, forsker, Trondheim (nøytralt medlem)
Wenche Ravlo, adm.dir., Norske skogindustrier ASA, Hole
Atle Tranøy, konserntillitsvalgt, Aker Solutions, Stord
Ellen Stensrud, LO, Lørenskog
Jon Olav Bjergene, Unio, Oppegård
Finn B. Håland, YS, Nittedal
Gry Hellberg Munthe, Akademikerne, Ås
Rolf Nergård, NHO, Oslo
Hege Mygland, KS, Nittedal
Marianne Pedersen, HSH, Nittedal
Kristin Juliussen, Spekter, Oslo
Odd Bøhagen, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Oslo

Personvern og cookies