Skal undersøke soppsporer i flis

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Det er ikke bare i tak og vegger utsatt for fuktighet at det kan oppstå muggsopp, nå undersøker danske forskere forekomsten av soppsporer i flishaugene som brukes til fyring i varmekraftverk. Flere og flere danske varmekraftverk fyres med treflis, men det viser seg at de ansatte er utsatt for å få allergi i forbindelse med håndteringen av flisa. Flishaugene er ideelle voksesteder for store mengder muggsopp. Det er særlig når flisa skal flyttes fra lageret til varmekjelene at soppsporene spres på arbeidsplassen. Heller ikke i Danmark finnes det noen spesielle retningslinjer eller administrativ norm for hvor mange soppsporer det maksimalt kan være i lufta på en arbeidsplass. Undersøkelsen skal være avsluttet til høsten.

Personvern og cookies