Skal sikre sjøfolks arbeidsforhold

Tekst: Turid Børtnes (2006)
En ny konvensjon som skal sikre alle sjøfolks arbeids- og levevilkår er vedtatt av FNs arbeidsorganisasjon, ILO (International Labour Organization).

Konvensjonen er det mest omfattende og helhetlige internasjonale regelverket som noen gang er laget for verdens sjøfolk, sier ILOs generalsekretær, Juan Somavia i forbindelse med at konvensjonen ble så godt som enstemmig vedtatt på ILOs arbeidskonferanse i Genève i vinter.
90 prosent av verdens varehandel blir fraktet på skip av til sammen 1,2 millioner sjøfolk. Et effektivt internasjonalt lovverk er derfor nødvendig for å regulere næringen.
Konvensjonen setter minstekrav for arbeidet om bord og tar for seg ansettelsesforhold, boforhold, mat og fritidstilbud, helse, velferd, trygderettigheter, forebygging av arbeidsulykker og rett til medisinsk behandling. I tillegg inneholder den krav om sertifisering og inspeksjon av arbeids- og levevilkår.
Undersøkelser viser at 80 prosent av ulykker til sjøs skyld­es menneskelig feil. I den nye konvensjonen settes den menneskelige faktor i sentrum for sikkerhetsarbeidet.
To mål står sentralt, å bekjempe annenrangs skipsfart og legge til rette for mest mulig like konkurransevilkår. Nettopp konkurransen om kontrakter og å kunne tilby billigst mulig pris kan føre til farlige og uakseptable forhold for sjøfolkene på skip som seiler under land som ikke har effektiv kontroll.

Personvern og cookies