Skades av vibrasjoner

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Arbeidstakere som kjører store anleggsmaskiner, kan få betydelige plager på grunn av vibrasjoner som rammer hele kroppen.
Et prosjekt, gjennomført av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Arbeidstilsynet, viser at maskinførere i anleggsbransjen har tre ganger så mye plager i nedre del av ryggen som en kontrollgruppe uten slikt arbeid.

Over grenseverdiene

Prosjektet avdekket at i nesten 80 prosent av tilfellene ble maskinførere utsatt for helkroppsvibrasjoner som oversteg grensen for å måtte iverksette tiltak etter forskriften, skriver Arbeids­tilsynet. Det ble utført 46 målinger ved bruk av hjullastere, gravemaskiner og trucker fra helt tilfeldig valgte virksomheter. En annen studie viste ikke så store andeler med overskridelser av tiltaksverdier ved en normalarbeidsdag, men over halvparten av maskinførerne hadde lengre arbeidsdager enn åtte timer. Ved overskridelse av tiltaksverdiene skal arbeidsgiver sette i verk tekniske og organisatoriske tiltak for å minske eksponeringen. Overskrides grenseverdiene skal det settes inn strakstiltak.

Vet alt for lite

Problemet er at det er alt for få som vet nok både om kartlegging, måling og tiltak. Det gjelder både bransjen selv og bedriftshelsetjenestene. Fagfolk på området advarer mot å stole på produsentenes vibrasjonsdata, de er sjelden utført etter de prinsipper som gjelder for bruk i risikovurdering. Virksomhetene må selv måle når maskinen er i vanlig bruk. Helkroppsvibrasjoner kan forårsake korsryggsmerter, øke risikoen for isjias og prolaps, virke søvndyssende og være stressfremkallende. Arbeidstilsynet advarer også mot hånd- og armvibrasjoner som skyldes håndholdt verktøy. Disse kan gi store plager, men blir ofte oversett og bagatellisert.

Personvern og cookies