Skader seg oftest

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Unge menn topper skadestatistikken i arbeidslivet. Nå varsler Arbeidstilsynet tiltak.

Da SSB gjennomførte Arbeidskraftundersøkelsen i 2007, ble det også gjennomført en tilleggsundersøkelse (AKU-tillegget) for å kartlegge forekomsten av arbeidsskader og arbeidsrelatert sykdom. I overkant av 3 prosent av de spurte, oppgir at de i løpet av det siste året har blitt skadet som følge av arbeidsulykke. Dette tilsvarer 79.000 personer på landsbasis i løpet av et år.

Vil spisse tilsynene
For menn i alderen 15-24 år er skaderisikoen omtrent dobbelt så høy som den er for menn over 45 år. Tømrere og anleggsarbeidere er yrkesgruppene med aller høyest skadeforekomst, og årlig risiko for å få en arbeidsskade i disse yrkene ligger på om lag 10 prosent. Dette er høye tall når man tar gjennomsnittet på 3 prosent fra Arbeidskraftundersøkelsen i betraktning.
– Det er naturlig å bruke denne forskningen til å spisse tilsynene. Man må jobbe for å finne ut hva slags tiltak som vil ha størst effekt, og kanskje initiere ny forskning, sier Jon Helge Vaeng som er prosjektleder for Arbeidstilsynets prosjekt “Rett start for unge arbeidstakere”.
Når unge mennesker skader seg i arbeid utgjør dette store kostnader i form av lidelse og store helsebelastninger for de rammede, men også høye økonomiske kostnader for samfunnet. Prosjektet Vaeng leder har som mål å øke arbeidsmiljøkunnskapene hos unge arbeidstakere.
– Vi legger stor vekt på tiltak rettet mot skoleverket, blant annet gjennom å ha fokus på HMS-opplæring og på holdningsskapende arbeid, forteller han.

HMS-sertifikat
I siste utgave av Arbeidsmiljø prater Terje Venold i Veidekke blant annet om kampen mot ulykker i bygge- og anleggsbransjen. Han innrømmer at det er en utfordring å få sine ansatte, og da spesielt de yngste, til å innse verdien av å tenke langsiktig helse.
– Vi har 170 lærlinger bare i Norge, og jeg bruker mye tid på å snakke med dem om nettopp dette. Jeg sier til dem at selv om de er unge og sterke, så er de ikke usårlige, sier Venold som og påpeker at det å få med alle samarbeidspartnere på samme tankegang er en kjempeutfordring.
– Vi har mye å gå på når det gjelder å sikre at våre underentreprenører har den forståelsen vi krever i forhold til HMS, innrømmer han.
Derfor jobber nå Veidekke med å få på plass et kompetansekrav for alle som jobber i og for Veidekke i Norge.
– Alle som skal jobbe for oss, må være godkjente av oss. Vi skal være helt sikre på at de som kommer på vår arbeidsplass kan nok om HMS. I Danmark har vi allerede innført dette, med at underentreprenører som skal jobbe for oss må ha vært gjennom Veidekkes introduksjonskurs i HMS.

Hele intervjuet med Venold kan du lese her.

Personvern og cookies