Sjømenn og fiskere må slanke seg

Tekat: Turid Børtnes (2002)
Solide og tettbygde sjøfolk med noen kilo ekstra går tøffe tider i møte. I følge en revidert forskrift i Sjøfartsdirektoratet kan overvektige sjøfolk og fiskere settes på land hvis de ikke slanker seg det foreskrevne antall kilo innen en viss tidsfrist.
Neida, dette er ingen aprilspøk på forskudd. Avdelingsdirektør Bjørn Lødøen i sjømannsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet bekrefter at kravene til sjøfolks er skjerpet. Noe av betingelsene for å få sjømannsattesten er forandret i den reviderte forskriften. For å få en slik attest skal vedkommende ha god helse.

For tjukk
– Tidligere ble det benyttet et foreldet system ved vurdering av sjøfolks vekt sett i et medisinsk perspektiv. Nå har vi gått over til en standard som er internasjonalt anerkjent, det er måling av kroppsmasseindeks (BMI). BMI finner en ved å dele en persons høyde opphøyet i andre med vekten. Men kroppsmasseindeksen tar dessverre ingen hensyn til om du er kraftig eller spebygd, om du har masse tunge muskler eller nesten ingen i det hele tatt. Den tar utgangspunkt i høyde og vekt, punktum. – Vi regner med at ved en BMI på rundt 25 er det snakk om en sunn kropp. Er tallet 30 eller mer bør vedkommende tenke grundig på helsa si. Ligger kroppsmasseindeksen over 35, får ikke vedkommende den nødvendige helseattesten uten en svært grundig legesjekk.

Sikkerhetsforhold
– I slike tilfeller sendes helseopplysningene inn til en nemnd bestående av tre fagpersoner som vurderer om vedkommende er helsemessig skikket til å oppfylle kravene til sikkerhet om bord, opplyser Lødøen. Det er nedfelt i formålet for helseforskriften at sjøfolk ikke må utgjøre noen fare for andre, sikkerheten om bord eller miljøet på grunn av dårlig helse. Det siste tilfellet kan for eksempel være ved havari som kan medføre forurensning. Sterkt overvektige personer har blant annet større risiko for plutselig alvorlig sykdom. Den reviderte forskriften, som trådte i kraft 1. januar i år, gjelder alt personell som er regulert av sjømannsloven, det vil si alle enten de jobber på en liten fiskerbåt eller skip på tusener av tonn. Unntatt er de som bare driver såkalt fjordfiske eller har båt på under 15 meter. Kritikere av den nye bestemmelsen er redd for at den kan resultere i at friske, men overvektige personer som ikke klarer å gå ned det foreskrevne antall kilo, blir satt på land med uføretrygd som resultat.

Personvern og cookies