Sjekker helsemiljøet

(2006)
Helse Midt-Norge vil sjekke arbeidsmiljøet blant sine ansatte og har nylig gjennomført en omfattende undersøkelse hvor mer enn 10.000 deltok.
Resultatene skal foreligge i løpet av september. Det ble gjennomført to tilsvarende undersøkelser i 2003 og 2004. Resultatene fra de tre undersøkelsene skal studeres samlet for å finne sammenhenger mellom fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, helseplager, trivsel og lederskap. De kan også gi viktig informasjon om forskjeller mellom avdelinger, yrkesgrupper, kjønn og alder og om det er en sammenheng mellom trivsel, ledelse og aktivitet. Ragnhild Meirik, direktør for ledelsesutvikling i Helse Midt-Norge sier til helseregionens nettsted at den forrige undersøkelsen viste at de ansatte mener at en god enhetsleder er en som er tydelig, legger vekt på felles mål, har økonomisk styring, inspirerer til nytenkning og kreativitet og ikke er redd for å ta opp vanskelige tema med medarbeiderne. Hun er spent på om tiltak som ble satt i verk etter forrige runde har hatt virkning.
Personvern og cookies