Sjekk om du får god nok lønn

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Ved hjelp av nettsiden wageindicator kan du sjekke om du får like godt betalt i jobben din som andre i tilsvarende jobber. Nå er arbeidet med å lage en norsk versjon av tjenesten i gang.
Wageindicator så dagens lys i Nederland i 1999. Tre kvinnelige arbeidstakere diskuterte hva de kunne gjøre for å hjelpe kvinner å finne korrekt informasjon om lønnsnivået i deres bransje. Løsningen ble Vrouwenloonwijzer (kvinnelønnsviseren). Den ble lansert i 2000 som et samarbeid mellom fagforeningen FNV, Universitetet i Amsterdam og et stort kvinneblad. Tjenesten ble en suksess med tusenvis av kvinner som la inn lønnsdataene sine. I 2001 ble tjenesten utvidet til også å omfatte menn. Hvordan fungerer tjenesten? Jo, ved hjelp av en database kan du se hva andre personer med samme stilling som deg har i lønn. Inne på nettsiden blir du også oppfordret til å gjøre det samme tilbake, altså legge inn informasjon om din egen lønn. Slik blir datagrunnlaget utvidet. Siden lønnen din ikke kun avhenger av yrkestittel, er en rekke andre spørsmål inkludert i spørreskjemaet; deriblant tidligere erfaring, alder, utdanning og arbeidstid. I tillegg brukes informasjon fra offentlig statistikk og fagforeninger for å gjøre lønnsdataene mest mulig korrekte.

Norsk tjeneste
Ved påsketider startet folk i forskningsorganisasjonen Sintef i Trondheim arbeidet med en norsk utgave av nett-tjenesten. – Utfordringen nå er å finne et medium som er interessert i et samarbeid om dette. Det bør være en mediebedrift som er stor nok til at tilstrekkelig med folk blir ledet til siden vår, sier seniorforsker Hans Torvatn. Poenget er å få nok personer til å legge inn informasjon om egen lønn og arbeidsvilkår, slik at databasen blir stor nok til sammenligninger. Initiativtakerne har allerede vært i kontakt med Dagens Næringsliv og LO, uten å få noen respons.

Flere land henger seg på
I dag er tjenesten internasjonal. Ved hjelp av en treårig finansiering fra EU ble et nettverk av søsternettsider etablert i blant annet Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Storbritannia og Spania. Nå er tjenesten også oppe og går i India, Sør Afrika, Brasil og USA. – En norsk nettside vil skape spennende data på arbeidsmiljøforhold som gir muligheter både for nasjonale undersøkelser og internasjonale sammenligninger, mener Torvatn, som nå håper på støtte til en norsk oppstart. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies