Sjefer får arbeidsmiljøopplæring

Tekst: Vemund Jensen (2006)
Fra nyttår trådte den nye arbeidsmiljøloven med krav om HMS-opplæring for arbeidsgivere i kraft. Lise Karlsen og Eli Hall ble de to første som tok kurs på Arbeidsmiljøsenteret.
– Dette kurset gjør meg litt tryggere på spørsmål angående arbeidsmiljø, sier Lise Karlsen. Hun er daglig leder for Evangeliesenteret i Oslo, Både hun og Eli Hall, som er direktør i Norsk Telemuseum, forteller at hovedårsaken til at de valgte å ta Arbeidsmiljøsenterets grunnopplæring i arbeidsmiljø er den nye paragrafen i arbeidsmiljøloven. § 3-5 i den nye arbeidsmiljøloven gjør opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid pliktig for arbeidsgivere, noe som sannsynligvis kommer til å medføre større pågang etter kurs fra Arbeidsmiljøsenteret. Petter Wildhagen, som er opplæringsleder på senteret, sier at de vil vente med å tilby kurs direkte rettet mot arbeidsgivere før nærmere retningslinjer for hvordan lovparagrafen skal forstås er gitt gjennom en forskrift. – Men jeg tror uansett ikke arbeidsgivere har vondt av å følge vår vanlige grunnopplæring i arbeidsmiljø inntil den tid. Det virker i hvert fall ikke som Karlsen og Hall angrer. – Jeg føler meg styrket og kommer til å iverksette flere tiltak når det gjelder arbeidsmiljø når jeg er tilbake på jobb. Blant annet vil jeg sørge for å bruke verneombudene i større grad, for den ordningen har ikke fungert som den skal, sier Karlsen. – Å delta på kurset føltes som et nødvendig ork før jeg kom hit, men når jeg først er her kjennes det veldig nyttig og interessant. Nettopp det å komme bort fra den travle hverdagen, istedenfor å prøve å oppdatere meg innimellom andre arbeidsoppgaver, er godt, sier Hall. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006
Personvern og cookies