Sjefen ser meg ikke

Tekst:  Grethe Ettung (2009)
Mange mellomledere savner å bli sett, hørt og forstått. Og de vil ha noen å kaste ball med.
I Danmark indikerer en rekke nyere undersøkelser at mellomledere savner oppmerksomhet fra sjefen sin, melder Videncenter for arbejdsmiljø. Tall fra Det danske Ledelsesbarometer 2008, viser at halvparten av lederne på nederste ledelsesnivå føler seg lite verdsatt og anerkjent. Barometeret er utarbeidet av Ledernes Hovedorganisasjon og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Savner oppbakking

Barometeret viser at flertallet av lederne trives i lederjobben, men samtidig er andelen ledere som føler seg alene, steget fra 8 til 18 prosent fra 1999 til i dag. I tillegg opplever hele 28 prosent av lederne mangel på sparringpartnere i jobben. I 1999, da den første barometerundersøkelsen ble foretatt, utgjorde denne andelen 11 prosent. Ledere motiveres gjennom anerkjennelse, fastslår Henrik Kongsbak, ledelsesrådgiver i Ledernes Team. – Skal de være gode ledere med overskudd til for eksempel å skape et godt psykisk arbeidsmiljø for medarbeiderne, må sjefene deres prioritere det å fungere som sparringpartnere, og vise at de verdsetter innsatsen deres. Ledelsesforsker Annemette Digmann hevder at enkelte sjefer feilaktig innbiller seg at ledere kan lede seg selv. – Ledere har behov for utviklingssamtaler og tilbakemeldinger fra sjefen sin. De vil bli sett, hørt og forstått. Det at sjefen en gang imellom husker å ringe lederne for å høre hvordan det går, kan bidra til å styrke kommunikasjonen på tvers av ledelsesnivåene, mener Digmann. Har du som sjef 15 ledere under deg, kan det virke uoverkommelig å skulle ringe alle en gang imellom, bare for å vise din interesse. Men det kan være verdt innsatsen. Når problemer eller kriser oppstår, er det mye lettere å løse dem dersom en allerede har innarbeidet en åpen og god dialog.

Kravene skjerpes

Mangel på sparringpartnere i lederjobber har for alvor kommet opp til overflaten. Alt peker på at kravene til lederne skjerpes, derfor har de i stigende grad behov for en fornuftig sjef som de kan kaste ball med, mener Kongsbak. – Tidligere kunne en leder konsentrere seg om et fåtall oppgaver, mens i dag må hun/han kunne håndtere vidt forskjellige problemstillinger i løpet av en dag. De vil derfor ha behov for å kunne diskutere med sjefen: Er dette rette veien å gå? En anerkjennende virksomhetskultur er nødvendig for å sikre motivasjon og engasjement i ledelsen, og den vil ha en positiv effekt på medarbeidernes trivsel. – Ved å ta seg tid til å sette seg inn i hverandres situasjon, er man med på å skape positive og likeverdige relasjoner mellom medarbeiderne, mellomlederne og toppledelsen, slik at alle opplever at de blir respektert, sier ledelsesrådgiveren.

Personvern og cookies