Sjåfører får slankepåbud

(2005)
Et dusin bussjåfører i den australske byen Adelaide har fått valget mellom å komme under 130 kilo i vekt eller miste jobben.
Fagforeningen er på sin side like klar i sitt budskap; hvis dette vedtaket fastholdes, blir det streik. Busselskapet nekter for at de bedriver noen form for diskriminering av overvektige, de begrunner vedtaket med sikkerhetshensyn; førersetene i bussen tåler ikke en vekt på over 130 kilo. Saken begynte da busselskapet hvor sjåførene opprinnelig var ansatt, tapte en anbudsrunde om en offentlig bussrute, skriver det danske bladet Arbejdsmiljø. Selskapet som vant anbudsrunden, nektet å ansette de tyngste blant sjåførene. Begrunnelsen var at førersetene bare er dimensjonert for 130 kilo. Ved større vekt kan setene bryte sammen og resultatet kan bli en større ulykke dersom dette skjer under kjøring. Dessuten kan sjåførene selv pådra seg skader ved kjøring over dumper. Lokalregjeringen i staten har forgjeves forsøkt å megle mellom partene. Sjåførenes fagforening har klaget saken inn for likestillingsombudet. Busselskapet bedyrer at sjåførene skal få jobb hvis de går tilstrekkelig ned i vekt. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005
Personvern og cookies