Single stresser mest

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Single arbeidstakere stresser mer enn de som lever i parforhold, særlig gjelder dette menn, viser en dansk undersøkelse.
Undersøkelsen, som er foretatt av Universitetet i København tar utgangspunkt i nærmere 3.000 arbeidstakere i fem forskjellige yrkesgrupper. Den viser at det er en stressfaktor i seg selv å være singel i et arbeidsmiljø med mange kolleger som har ektefelle eller samboer, skriver Dagsavisen. Blant lærere, den ene av yrkesgruppene, føler dobbelt så mange single menn seg stresset som de som er gifte/samboende. Forskere mener det først og fremst skyldes at det hjelper å ha en partner man kan snakke om problemene på jobben med. Menn blir rammet ekstra hardt fordi de ikke er like flinke til å bruke nære venner til slik avlastning som kvinner
Personvern og cookies