Sikkerhetspris delt ut

(2003)
Det er store forskjeller på hvordan sikkerhetsarbeidet er organisert i europeiske land, blant annet mellom Norge og Nederland.
Dette blir slått fast i en sammenlignende studie av sikkerhetsfolk og deres yrkesorientering i Nederland og Norge i forbindelse med et omfattende internasjonalt studieopplegg i regi av det europeiske nettverket for organisasjoner som arbeider med sikkerhet og helse (ENSHPO). Ingvild Ytrehus, som står bak studien, har påvist at i Nederland er sikkerhetsfolk sertifisert og det er et offentlig krav om at alle bedrifter må ansette eller engasjere sikkerhetsfolk gjennom en godkjent HMS-tjeneste. Det gjør sikkerhetsfolk til en ganske homogen gruppe med et bredt oppgaveområde. I Norge er ansvaret for helse, miljø og sikkerhet og kvalifikasjonene til personalet linjeledelsens ansvar. Dermed blir sikkerhet et mer diffust begrep, med mer spesialisering og mer variert kompetanse. Ytrehus mener at det ideelle ville være en kombinasjon av mer ekspertise, som i Nederland, men plassert i linjen, slik som i Norge. For sitt arbeid mottok Ingvild Ytrehus Vestas Sikkerhetspris 2003 i forbindelse med Sikkerhetsdagene 2003 i Trondheim i høst.
Personvern og cookies