Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse – forsømt på mange arbeidsplasser?

Sikkerhetsledelse er et viktig tema innen HMS-feltet. Det favner både vidt og dypt, og handler om trygghet på arbeidsplassen i breed forstand.

Risikovurdering Setter tradisjonelt et ekstra skarpt søkelys på fysiske farer og faktorer, og på ulykker på arbeidsplassen. Det er viktig og nødvendig.

Men også psykososiale forhold -stress og belastningslidelser – er risikofaktorer på en arbeidsplass.

Det kreves årvåkenhet fra alle – ikke minst fra ledere.

På Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 16.-17.oktober kan du høre mer om sikkerhetsledelse.

«Risiko, tillit og kontroll – er det forenlig?», spør professor ved UiS Preben Hempel Lindøe.

«Hvordan kan man risikovurdere stress- og belastningslidelser?», er temaet for forfatter og veileder Ingvild Laila Vatnelid.

Mer om Arbeidsmiljøkongressen på www.arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies