SIKKER MED RIKTIG FLYTEUTSTYR

(2007)

Ved kjøp av flyteutstyr bør kunden kreve en innføring i hvordan utstyret skal tilpasses, brukes og vedlikeholdes. Redningsvester, flytevester og flyteplagg er personlig verneutstyr som skal beskytte brukeren mot skader som følge av ytre påvirkning. Produsent og importør har ansvar for at personlig verneutstyr er produsert i samsvar med regelverket. Det innebærer blant annet at det skal være CE-merket og at det skal medfølge skriftlig brukerinformasjon på et skandinavisk språk. – Forbrukeren har selv et ansvar for at produktet brukes og vedlikeholdes etter forutsetningene. Derfor bør man kreve god informasjon ved kjøptidspunktet, sier avdelingsleder Gunnar Wold i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Personvern og cookies