Sikker bruk av arbeidsutstyr

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Ny læringsportal for bygg og anlegg. 

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) presenterte nytt opplæringsmateriell for dokumentert sikkerhetsopplæring på Bygg Reis Deg 2011, melder Byggenæringens Forlag AS.
Utgangspunktet er at bedriftene må gjøre noe med skadestatistikken sin, og læringsportalen hjelper bedriftene i gang med den opplæringsoppgaven de har.

Lovpålagt plikt
Arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å gjennomføre en risikovurdering av arbeidsutstyret som brukes i virksomheten, samt sikre at de som bruker arbeidsutstyret har fått relevant og tilstrekkelig opplæring. For å kunne svare på denne utfordringen har partene i byggenæringen gjennomført et prosjekt de to siste årene som har gitt følgende resultater:
• Liste over arbeidsutstyr hvor det anbefales dokumentert sikkerhetsopplæring
• Nytt opplæringsmateriell og instruktørveiledning
• Anbefalt dokumentasjonsordning

Brukere
Brukere av materiellet vil være: ledere, HMS-ledere, verneombud, anleggsledere/prosjektledere, yrkesfaglærere i videregående skole, regionale verneombud, utleiebedrifter (maskiner/utstyr/personell), byggherrer og maskin og utstyrsleverandører.
I prosjektets styringsutvalg har det deltatt representanter fra: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Byggenæringens Landsforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Norsk Utleieforening, Maskingrossistenes Forening og Maskinentreprenørenes Forening.
Arbeidstilsynet har vært observatør og prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Fondet for Regionale verneombud.

Se læringsportalen med opplæringsmateriell her

 

Personvern og cookies