Setter søkelys på hacking

(2003)

– Tilsynelatende uskyldige handlinger kan få uforutsette og alvorlige konsekvenser, både for enkeltpersoner og samfunnet. Når to av ti gutter mellom 14 og 18 år kjenner til noen som har hacket eller forsøkt å hacke, er dette et stort problem for samfunnssikkerheten, sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. (DSB).
Problematikken rundt hacking ble belyst på ungdomsskoler over hele landet da DSB arrangerte Beredskapsdagen 2003. Direktoratets målsetting for Beredskapsdagen er å øke folks bevissthet om samfunnssikkerhet. Dagen ble delt i to, med en teoretisk del og en praktisk del. – Alle som jobber med samfunnssikkerhet må tenke nytt i kommunikasjon med ungdom, sier direktør Lea. – Vi må sette fokus på konsekvensene ved hacking og skape gode holdninger rundt internettbruk. To tredjedeler av ungdommene kjenner noen som har piratkopiert musikk, filmer eller spill fra nettet. Det gjelder i større grad gutter enn jenter. 14 prosent oppfatter forsøk på eller utføring av hacking som bare litt eller ikke alvorlig. Dette kommer frem i en ungdomsundersøkelse om samfunnssikkerhet som er gjennomført av DSB i samarbeid med Opinion. Det er imidlertid ikke «gutteromshackeren» som har den største kapasiteten til å påføre samfunnet skade. DSB og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ønsker nå å kartlegge sårbarheten i teknologisk infrastruktur, først og fremst i tilknytning til mer profesjonell hacking.
Personvern og cookies