Sesjonene før lunsj

Sesjon 1 Åpenhet og tillit avgjørende for sikkerhetskulturen.

På denne sesjonen deltar Øyvind Kvalnes, Tommy Krabberød og Aud Steiring.

Øyvind Kvalnes er norsk forfatter og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi. Han tok en PHD ved UIO med avhandlingen «Living with moral luck» Han er i dag ansatte ved institutt for ledelse og organisering ved Handelshøyskolen BI.

Tommy Krabberød er orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen for Sjømakt og lederutvikling. Han tok sin PHD ved UIB med tema

Aud Steiring er seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsentere.

 

Sesjon 2, Hva gjøres av grep i IA-avtalen, som ikke er gjort før, som man mener nå skal gi resultater?

Partene har gjennom flere år prøvd å skape gode resultater. Vi har flere ganger hatt «kniven på strupen» i forhold til om IA-avtalen skal fortsette. Hva er det av virkemidler, vinkling og aktiviteter i den nye avtalen som nå skal skape de gode resultatene vi ikke har klart å oppnå før? Hva er trylleformelen denne gangen?

Monica Varam Pettersen er seksjonsleder Kunnskapsformidling IA i Arbeidstilsynet. Mastergrad i Organisasjon og Ledelse fra NTNU. Er nå i gang med å bygge opp en helt ny nasjonal seksjon i Arbeidstilsynet som skal være med å motivere og inspirere flere virksomheter til å arbeide med forebyggende arbeidsmiljøarbeid gjennom målrettet og effektiv kunnskapsformidling forankret i forskning.

Øyvind Urdal er Avdelingsdirektør ved Arbeidslivssenteret i Vestland. Han er utdannet jurist fra universitetet i Bergen og har også vært leder for NAV kontor. Han har lang erfaring med å arbeide med IA-avtalen både operativt og strategisk.

 

Sesjon 3, Arbeidsrett – nye varslingsregler, hva har skjedd i bedriftene?

Advokat Runar Homble forteller om  nytt i arbeidsmiljøloven siden siste, samt nye dommer som får betydning for saksfeltet. I tillegg kommer Torunn Meosli fra Arbeidstilsynet, hun er seniorrådgiver ved Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Hun har jobbet mye med de nye varslingsrutinene som trådte i kraft 1.1.2020, og vil si noe om hvordan de nye reglene er implementert i norske virksomheten og hvordan de fungerer 10 måneder etter de ble innført.

 Runar Homble har mer enn 15 års erfaring som forretningsadvokat. Han jobber hovedsaklig med arbeidsrelaterte saker, men har også bred erfaring innen personvern, selskapsrett og kontraktsrett. Homble bistår klienter innen mange forretningsområder, inkludert internasjonale firmaer. Han har bred erfaring innen prosedyre for domstolene. Homble er rangert blant «leaders in their field» i arbeidsrett i Chambers & Partners og er «recommended» av Legal 500.»

Torunn Meosli er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet med fagområdet varsling som spesialfelt. Hun veileder både arbeidstakere og virksomheter om varsling, varslingsprosesser og varslingsregelverket. Meosli har mange års erfaring fra brukerservice, veiledning og kommunikasjon i offentlig sektor.

 

Sesjon 4, Framtidens arbeidsmiljø. Hvilke utfordringer står vi ovenfor med den digitale, grønne og grå revolusjonen?

Vi har invitert Mona Sæter Evensen til å holde innlegg om hvordan teknologi endrer arbeidet og arbeidsmiljøet. Hun er journalist, skribent og jobber for tiden med en bok om teknologi og fremtidens arbeidsliv.  Thale Kvernberg Andersen, forskningsleder fra Sintef teknologi og samfunn, har lenge forsket på hvordan teknologi endrer arbeidshverdagen vår. Hun vil møte Mona Evensen til samtale om hva slags arbeidsmiljø vi har i vente, og hvordan vi bør møte det. Hans Kristian Mjelva, historiker, mangeårig journalist og kommentator på arbeidsliv og næringsliv i Bergens Tidende, vil lede samtalen.

Mona Sæther Evensen, journalist og skribent, og har skrevet og synset om arbeidslivets gleder og sorger i over ti år. I dette foredraget vil hun snakke om hvordan teknologi endrer arbeid, hva som gir arbeid mening og ikke minst hva som er meningsløst arbeid – såkalte Bullshit Jobs.

Thale Kvernberg Andersen er forskningsleder i SINTEF Teknologiledelse, med tyve års erfaring i forskning på arbeidsliv og næringsliv, særlig på samspillet menneske, teknologi og organisasjon . Hun er PhD i virksomhetsledelse og innføring av digitale teknologier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og har som spesialområder ledelse, organisasjons- og arbeidsdesign, digitaliserings- og omstillingsprosesser, arbeidsmiljø, den norske modellen og partsbasert verdiskaping.

Hans Kristian Mjelva er historiker, journalist og kommentator i Bergens Tidende på næring og arbeidslivsfeltet.

 

Personvern og cookies