Senket sykefraværet med 21 prosent

Tekst: Christer Pedersen og Ann Sissel Jenssen (2002)

 

Fra å ha et rekordhøyt sykefravær er Tromsø Skipsverft blitt blant de beste i klassen. På ett og et halvt år senket de sykefraværet med 21 prosent. Høsten 1999 slet Tromsø skipsverft med skyhøyt sykefravær. Fraværsprosenten var på nesten 13 prosent, og ledelsen så seg nødt til å gjøre noe. Løsningen ble et samarbeid med bedriftshelsetjenesten «sjøsatt» på vårparten år 2000.

– Vi satte søkelyset på problemene som lå bak det høye fraværet. Sammen med de ansatte og bedriftshelsetjenesten klarte vi å få ned fraværet med en femtedel, sier Roy Andreassen, personalansvarlig ved skipsverftet. Resultatene lot ikke vente på seg. Allerede etter ett år hadde tallet falt til under ni prosent. – Utviklingen har fortsatt. Uten å ha klare tall per i dag vil jeg si at tallet er lavere i dag, sier Andreassen. Og det er ikke store tingene som må forandres for at sykefraværet skal synke. Andreassen peker på så enkle ting som å kjøpe større kjeledresser slik at det blir plass til knebeskyttere, eller å kjøpe lettere verktøy og sveiseutstyr.

Enkle ting
– Jeg kan nevne mye som er med på å senke fraværet – fra bedre rensing av drikkevannet til å bruke lettere hjelmer, sier Andreassen. Men det viktigste er å få med de ansatte og endre deres holdning til eksempelvis bruk av verneutstyr og arbeidsmetoder. Det verftet rent konkret gjorde var noe så enkelt som å gjøre arbeiderne bevisste på hvordan kroppen fungerer. – Vi sendte de ansatte på kurs i ergonomi, det vil si hvordan man beveger seg, og i kosthold. Og det ga resultat nesten med en gang, sier Andreassen. Dialogen har vært tett med de ansatte og deres representanter. Krafttaket mot sykefraværet ville ikke vært mulig å gjennomføre uten deres deltakelse, mener han.

Positive ansatte
Inne i platehallen på skipsverftet treffer vi Barry Muhammed og Tor Bjørstad. Begge to mener at tiltakene som er satt i verk for å få ned sykefraværet er positive. – Vi har helt klart blitt flinkere å bruke verneutstyr og å løfte og bevege oss rett. Nå løfter vi med maskiner og ikke med håndkraft, forteller Muhammed. De ansatte har fått gå på kurs for å lære seg arbeidsteknikker, ernæring og trim. – Vi har lært mye på kursene og folk er blitt mer positive. Og det blir bare bedre og bedre, sier Muhammed.

Mer bevisste
Det samme mener kollega Bjørstad. – Det er blitt bedre på mange områder selv om det ikke er noen revolusjonerende ting som har skjedd, sier Bjørstad. Sykefraværet er fortsatt høyt til tider, men samtidig er de ansatte blitt mer bevisste, og det er positivt at ledelsen har tatt tak i problemene og involvert oss. Det er ingen vanskeligheter med å fylle ut skjemaer over arbeidssituasjonen, sier Bjørstad.

Personvern og cookies