Seniortiltak i Arbeidsmiljøsenteret

Tekst: Turid Børtnes (2005)
Som et ledd i en personalpolitikk som skal gi gode arbeidsvilkår for alle grupper arbeidstakere, har Arbeidsmiljøsenteret innført rett til ekstra tjenestefri for arbeidstakere som har fylt 62 år.
Ordningen innebærer rett til tjenestefri med lønn en arbeidsdag pr måned, 11 måneder i året. Fridagene skal tas ut hver måned, de kan ikke samles opp for å kunne ta ut fritid over flere dager. Ordningen skal gi medarbeiderne mulighet til jevnlig å ta seg inn igjen etter hektiske arbeidsperioder. Arbeidsmiljøsenteret har få ansatte og medarbeiderne må avtale med sine avdelingsledere når de skal ta ut fridagen for at ordningen skal fungere så smidig som mulig og ikke gå på bekostning av viktige arbeidsoppgaver. Seniortiltaket er i samsvar med lignende ordninger i staten. Bakgrunnen for tiltaket er å motivere de eldste ansatte til å fortsette sitt arbeidsforhold, noe som også er i tråd med IA-avtalens målsettinger. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005
Personvern og cookies