Seniorer vil være i arbeid selv etter at de får rett til pensjon

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Men mange bedrifter mangler strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle seniorer. 

Over halvparten av de spurte i Norsk seniorpolitisk barometer kan tenke seg å jobbe etter at de har fått rett til pensjon, melder Senter for seniorpolitikk. Flertallet av bedriftene har imidlertid ingen strategi for hvordan man skal beholde og videreutvikle seniorer.

66 prosent vil fortsette i jobb
Andelen som ønsker å jobbe etter man får rett til pensjon har steget jevnt og trutt de siste årene, fra 34 prosent i 2004 til 54 prosent  i dag. Hele 66 prosent av arbeidstakere over 60 år ønsker å fortsette i jobb etter at man får rett til pensjon. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer for 2011.
– Tallene viser at det er et betydelig potensial for norsk arbeidsliv til å få seniorer til å stå i arbeid etter at de får rett til pensjon. Klarer virksomhetene dette, vil de få tilgang til arbeidskraft med rikholdig kompetanse og erfaring. I et arbeidsliv med tøff konkurranse om ressursene er dette viktig. Likevel kan tallene bli enda bedre, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

Flertallet av bedriftene har ingen strategi
Funn fra Norsk seniorpolitisk barometer viser at halvparten av alle virksomheter fortsatt ikke har en strategi for hvordan den skal beholde og videreutvikle seniorer.
– Andelen ledere som svarer dette har vært tilnærmet uendret siden 2007, sier Østerud. Forskning og undersøkelser viser at en strategi i forhold til å beholde seniorer på arbeidsplassen ikke bare handler om seniorenes ønske om flere fridager og mer fleksibel arbeidstid. I all hovedsak handler det om å bli sett på arbeidsplassen, få mulighet til å lære mer og ikke minst ha spennende utfordringer i arbeidslivet. Dette er viktig å ta tak i for å få de ansatte til å stå lengst mulig i arbeidslivet, forteller Østerud.

Seniorenes datamestring øker
Norsk seniorpolitisk barometer viser at stadig færre ledere mener at eldre arbeidstakere har problemer med å følge med i den teknologiske utviklingen,
spesielt med å mestre data og PC.
– I årets undersøkelse faller andelen som mener arbeidstagere over 50 år har dårligere evne til mestre data og PC med 11 prosentpoeng, men det er fortsatt bekymringsfullt at 56 prosent av lederne fortsatt har denne oppfattelsen, sier Østerud.

Høyere alder
Undersøkelsen viser at ønsket alder før de trer helt ut av arbeidslivet har steget fra 63,2 år i fjor til 65 år for 2011. Dette er den kraftigste økningen i alder som noen gang er målt. Dette tallet har heller aldri vært høyere.
– En annen gledelig tendens er at tallet for ønsket pensjoneringsalder er enda høyere for de som allerede har passert 60 år. De ønsker å tre helt ut av arbeidslivet ved 66,8 år, noe som er betydelig høyere enn forventet pensjoneringsalder i Norge i dag. Tallet understreker at dagens seniorer er spreke og har god arbeidslyst, avslutter Østerud.

Om Norsk seniorpolitisk barometer
·  Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger på det seniorpolitiske området i arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid.
·  Undersøkelsen er utført av Synovate på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). 1000 yrkesaktive og 750 bedriftsledere er forespurt i undersøkelsene.

Personvern og cookies