Seniorer på nett

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Ifølge ny statistikk fra EU er eldre i Norge, og kvinner spesielt, mer aktive og avanserte brukere av internett enn de fleste andre europeere. Aase Stabell (74) er intet unntak. 
Flere ganger i uken er Stabell å finne på Seniorsenteret på Høgskolen i Oslo (HiO). Hun er utdannet sykepleier, men valgte etter hvert å satse på undervisning. Ved HiO/sykepleieutdanningen arbeidet hun som høgskolelektor og fikk tittelen 1. lektor rett før hun gikk over i pensjonistenes rekker, 70 år gammel. Men forbinder man pensjonisttilværelsen med rolige dager, er ikke Stabell noen typisk representant. – Som pensjonist hadde jeg behov for å strukturere hverdagen min, og ble anbefalt å ta kontakt med Seniorsenteret. Her har vi kontorplasser med datamaskin og telefon til rådighet, vi kan delta i faglunsjer og får tilbud om ulike kurs og seminarer. Det passet meg utmerket.

Veileder og forfatter
Selv veileder hun fremdeles sykepleiestudenter og dem som søker 1. lektorkompetanse. Sykepleiestudentene trenger rettledning i tilknytning til de avsluttende studieoppgavene hvor de skal gjøre bruk av den kunnskapen de har tilegnet seg i praksisdelen. – Det er en ganske omfattende jobb, innrømmer Stabell. Hun får godkjent 13 timer per student i forbindelse med bachelorgradstudiet. – Det er altfor lite, så da må vi ty til e-post. Det er jo for så vidt ganske effektivt, men det blir en del meldinger fram og tilbake. I tillegg til veiledningen, har Stabell skrevet flere artikler for publisering i fagtidsskrift. – Før jeg gikk av med pensjon fikk jeg et to-årig seniorstipend. Jeg valgte å benytte det til å starte et prosjekt hvor jeg vektla relasjonene mellom pleiepersonale og eldre klienter på institusjon. Da jeg hadde avsluttet prosjektet lå det igjen mye ubrukt materiale, som jeg nå har formidlet via fagartikler.

Ivrige sentertilhengere
Stabell har hus og familie i Kongsberg, noe som har resultert i over 30 år med pendling, både i tilknytning til jobb og studier. – Jeg har mulighet til å benytte en hybel på St. Hanshaugen i Oslo, slik at jeg kan velge om jeg vil pendle hver dag eller ikke. Det kan tydeligvis være en fordel fordi for de fleste som frekventerer Seniorsenteret er arbeidsdagen på ingen måte slutt klokken 16.00. – Vi lever ingen vanlig pensjonisttilværelse. Mange av oss arbeider fram til syv-, åtte-tiden på kvelden. Selv må jeg passe på at jeg kommer meg ut av senteret før klokken 22.00, for da går alarmen.

Lunsj-diskusjoner
Det er tidligere ansatte ved HiO som benytter seg av Seniorsenteret, så det kan bli livlige diskusjoner i lunsjen når pensjonerte lærere, førskolelærere, sykepleiere, fysioterapeuter, journalister og økonomer setter hverandre stevne. Da diskuteres alt fra siste nytt på forskningsfronten til korsang. Hver onsdag er det faglunsjer, og èn gang i måneden har den som ønsker det mulighet til å presentere et spesielt tema. Thor Skott-Hansen, som er ansvarlig for seniorsatsingen på HiO, inviterer gjerne pensjonistene til å delta på alt fra datakurs til kåserier og utflukter. – Vi har blant annet hatt opplæring i bruk av digitale bilder, opplyser Stabell, noe hun syntes var både lærerikt og artig. – Vi får så mange tilbud at vi kan gå oss helt vill, vi kan rett og slett risikere å bli overstimulert!

Personvern og cookies