Seniorene tas inn i varmen

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Seniorene er i ferd med å bli tatt inn i varmen i arbeidslivet. Det er langt mer positive holdninger til eldre arbeidstakere både blant ledere og øvrige ansatte nå enn for ett år siden, viser en undersøkelse foretatt for Senter for seniorpolitikk (SSP). Mange tror også at 6-timers dag for seniorer vil føre til at flere står i arbeid til de er 67 år. 

Direktør Erik Dalen i Synovate MMI, som har laget undersøkelsen, opplyser at det nå er langt flere ledere i private og offentlige virksomheter som gjerne kunne tenke seg å ansette eldre arbeidstakere. I 2005 gjaldt det bare 49 prosent av lederne, nå svarer 57 prosent ja på dette.

Konjunkturene
– Dette er nok uttrykk for et arbeids­marked med gode konjunkturer, det viser seg at det er en økende vilje til å ansette alle kategorier arbeidstakere, også nyutdannede, sier Dalen. Men Dalen ser heller ikke bort i fra at den endrede holdningen til eldre kan medføre endringer på sikt. Det er også langt flere ledere i årets undersøkelse som ønsker at ansatte skal jobbe helt frem til normal pensjonsalder. Undersøkelsen avdekker jevnt over mer positive holdninger til seniorer på mange områder, slik som evne til å lære noe nytt eller få nye arbeidsoppgaver og dyktighet på data og PC. Fortsatt er det slik at det er eldre arbeidstakere fra 60 år og oppover som gleder seg mest til å gå på jobben. Det gjelder mer enn tre fjerdedeler. Men Dalen advarte mot å trekke dette for langt, det kan nettopp være fordi de trives i jobben at de eldste fortsatt er i jobb. På andre områder viser undersøkelsen at det fortsatt er en god del fordommer mot eldre i arbeidslivet.

6-timers dag
90 prosent av befolkningen og 80 prosent av lederne tror at flere vil stå i arbeid til de er 67 år dersom de får 6-timers dag og beholder 90 prosent av lønna. Men flertallet tror bare det vil gjelde et fåtall av de yrkesaktive. Bare 8 prosent av dem som kan tenke seg å gå av med pensjon før 67 år, kan tenke seg å jobbe videre mot 80 prosent av lønna. Øker lønna til 100 prosent svarer 17 prosent ja til dette. Statssekretær Wenche Lyngholm i Forny­ings- og administrasjonsdepartementet opplyste på pressekonferansen i forbindelse med SSPs presentasjon av undersøkelsen at regjeringen har besluttet å sette i gang forsøk med fleksible arbeidstider for seniorer i statlig sektor, blant annet 6-timers dag.

Må øke ressursene
Lyngholm presiserte at alle forsøk med redusert arbeidstid forutsetter at ressurs­ene skal økes tilsvarende, slik at reduksjon­­en blir reell. Hensikten er å beholde arbeidstakerne så lenge som mulig og øke avgangsalderen. Siden det viser seg at ny teknikk, slik som IKT, kan være en medvirkende faktor ved tidlig avgang, er dette noe som også vil bli behandlet i forsøkene. Forsker Per Erik Solem ved NOVA la vekt på at positive incentiver for å beholde eldre i arbeidslivet har bedre effekt enn negative. Det er for eksempel høyere oppslutning om økt pensjon for lang arbeidsdeltakelse enn lavere pensjon for dem som slutter tidligere. Færre ser også på eldre som en egen gruppe som er annerledes enn andre arbeidstakere.

Personvern og cookies